Studiegids

nl en

Focus 5a+6: Boeken om te leren en om te lachen: De informatierevolutie van vroegmodern Japan

Vak
2011-2012

Toegangseisen

BA2 Focus colleges Literatuur of film van Japan, Premoderne geschiedenis van Japan, Kunst van Japan, Religie van Japan, dan wel na overleg met docent.

Beschrijving

Uitgangspunt voor dit college is de stelling dat Japan in de vroegmoderne of Edo-periode (1600-1868) een ware “informatierevolutie” doormaakte. M.n. door de toepassing op grote schaal van de boekdrukkunst en ook door een zich snel verbreidend alfabetisme, kwamen grote groepen in de maatschappij in aanraking met heel veel, vaak nieuwe informatie. Deze informatie betrof een rijk scala aan zaken, van reisgidsen, tot commentaren op klassieke literatuur en ‘zelfhulpboeken’ en ook ontspanningsliteratuur. Op deze manier werden belangrijke grondslagen gelegd voor een breed gedeeld gevoel van wat belangrijk was (en vaak ook nog is) in de Japanse cultuurgeschiedenis.
Het college zal achtereenvolgens onderwijs in de Edo-periode behandelen, het aanbod aan educatieve boeken (over taal en gedrag: setsuyôshû, ôraimono). Na deze serieuze kant van de (taal)opvoeding door naar ‘het plezier in lezen’, dus de opkomst van populaire fictie, maar ook boeken waarin gedrag van de stedeling aan bod komt. Drukkunst en verspreiding van kennis vormt dan de rode draad door de hele reeks.
Tijdens het college zullen ook werkbezoeken aan de collecties van de universiteitsbibliotheek en/of het Museum Volkenkunde worden afgelegd om primair materiaal te bestuderen.

Leerdoelen

Kennis en inzichten bouwen voort op in het propedeusejaar en het tweede jaar (m.n. maar niet exclusief –zie ingangseisen— Focuscolleges Aspecten van de Japanse literatuurgeschiedenis) opgebouwde kennis van en inzichten in Japanse cultuur en literatuur in het bijzonder. Deze worden verder uitgebreid met bewustwording van specifieke disciplinaire benadering (de studie van cultuur en literatuur). Vaardigheden die worden geoefend zijn: mondelinge presentatie en elementaire onderzoeksvaardigheden, alsmede schriftelijke vaardigheden (paper). Dit laatste is gekoppeld aan door de Opleiding gecoördineerd onderwijs schrijfvaardigheden.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Participatie-element (aanwezigheid, participatie tijdens college, (mondelinge) presentatie) (30%)
analytisch element (schriftelijk essay over secundaire literatuur, 1,000-1,500 woorden) (20%)
onderzoekselement (en een paper over in overleg met docent te kiezen onderwerp, 2,000-2,500 woorden) (30%)
samenvattend element (postings over behandelde stof) (20%).

Blackboard

Er wordt in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Reader, via Studie punt Geesteswetenschappen (Lipsius)
Boek: Ikegami, Eiko (2005) Bonds of Civility: Aesthetic Networks and the Political Origins of Japanese Culture, Cambridge University Press

Aanmelden

Inschrijven via usis.

Contact

Drs. D.P. Kok (d.p.kok@hum.leidenuniv.nl)