Studiegids

nl en

Boeddhisme en Shinto: doctrine en praktijk 1

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De cursus behandelt wereldbeelden in Japan vanuit twee componenten, het Boeddhisme en vormen van kami-verering zoals Ryobu Shinto. Uitgaande van de rituele plaats van het Boeddhisme in de Japanse maatschappij komen doctrinaire ontwikkeling en de relatie praktijk en instituut aan de orde. Deze facetten worden bekeken vanuit hun historische context, contemporaine waarde en eigenheid voor de Japanse maatschappij. Daarnaast geeft de cursus een overzicht van de discussies op dit vakgebied en een inleiding op het gebruik van historisch bronmateriaal.

Leerdoelen

De student wordt vertrouwd gemaakt met concepten ter verklaring van wereldbeelden die historisch van belang zijn. Daarnaast leert hij werken met contemporaine benaderingen en databases. Het problemiseren en contekstualiseren van onderwerpen binnen de eigen interesse en toekomstig onderzoek (BA-thesis b.v) wordt geoefend dmv presentaties en schriftelijke rapportages.

Rooster

Dinsdag 9-11 uur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

De student wordt beoordeeld op:
participatie (aanwezigheid op college met een minimum van 70%, actieve deelname aan de discussies en het verzorgen van een mondelinge presentatie) 30%
analytisch werkstuk 20%
research werkstuk 30%
schriftelijk tentamen 20%

Blackboard

De cursus zal gebruik maken van Blackboard als informatiemedium en als communicatiemedium d.m.v. postings. Werkstukken worden digitaal ingeleverd en nagekeken.

Literatuur

Zie Course Syllabus op de Blackboard-site

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Dr. H van der Veere