Studiegids

nl en

Focus 5a+6: Verbeelde ruimten: tuinen in Japanse literatuur en kunst I

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Dit college staat open voor studenten die een BA2-Focuscollege hebben gevolgd in de disciplines: literatuur, film, kunst en materiële cultuur en/of religie.

Beschrijving

In deze werkgroep zal worden bezien hoe tuinen in de Japanse kunst en literatuur ge(re)presenteerd worden en hoe zij daarin functioneren; ook zal gekeken worden naar voorbeelden van tuinen die dienen als aanleiding voor het maken van literatuur (poëzie) — de tuin dus niet zozeer als onderwerp van, als wel als aanleiding voor literatuur. De drie categorieën “denken”, “zien” en “doen” zullen een leiddraad zijn om te onderzoeken hoe niet alleen in Japan, maar ook in m.n. Chinese en Europese tradities tuinen ons inzicht geven in de werking van verbeelding.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Literatuur

Reader Verbeelde ruimten. Verkrijgbaar via Studiepunt Geesteswetenschappen in het Lipsiusgebouw.

Toetsing

Participatie-element (aanwezigheid, participatie tijdens college, [mondelinge] presentatie) (30%).
Analytisch element (schriftelijk essay over secundaire literatuur, 1,000-1,500 woorden) (20%).
Onderzoekselement (een paper over in overleg met docent te kiezen onderwerp, 2,000-2,500 woorden) (30%).
Samenvattend element (schriftelijk tentamen over behandelde stof) (20%).

Rooster

Zie rooster.

Contact

Dhr. Prof. Dr. I.B. Smits (i.b.smits@hum.leidenuniv.nl)

Aanmelden

Via Usis.
Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Schrijf u ook in voor de Blackboard-site!