Studiegids

nl en

Focus 5a+6: Japanese Fascism I

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Voor hoofdvakstudenten Japans: Een met succes afgerond tweedejaars focusvak in de Japans geschiedenis of een nauw gerelateerde discipline (bijv. sociologie)
Voor bijvakstudenten: BA1 Moderne Japans Geschiedenis of equivalent

Beschrijving

In de 15 jaar tussen 1931 en 1945, het Japans keizerrijk zette voort agressieve militaire expansie in Azië en sociale, politieke en economische “renovatie” thuis. Japans poging om haar moderne crisis op te lossen en “Leider van Azië” te worden mondde uit in een desastreuze militaire nederlaag. Dit ervaring had ingrijpende gevolgen voor Japan, voor zijn Aziatische buren, en voor de relatie van Japan met de rest van de wereld, met repercussies tot op het heden. Wat dreef Japan op dit ambitieuze en destructieve weg? Wat waren de rollen van het leger, de staat, de zakenwereld, de media, intellectuelen, de massa’s in de stad en het platteland? Koos Japan voor deze weg omdat de maatschappij niet “modern” of “verwesterde” genoeg was, of juist als gevolg van de moderniteit? Hoeveel kunnen we leren door het vergelijken van de Japanse ervaring met die van zijn bondgenoten, fascistische Italië en nazi-Duitsland? In hoeverre was deze ervaring een product en expressie van mondiale ontwikkelingen, trends en relaties? Wat is “fascisme”, en is dit een nuttige manier om te beschrijven en te verklaren wat in de Japanse samenleving en cultuur gebeurde in de jaren 30 en 40? Zestig jaar later, blijft er weinig consensus over deze vragen, maar er zijn weinig geschiedenisvraagstukken die meer passie en controverse inspireren. Het ontrafelen van de mysterie Japan in de oorlogsjaren is in veel opzichten het ontrafelen van het mysterie van het moderne Japan zelf. Gezien in een breder, vergelijkend perspectief, deze ervaring kan ook wellicht veel licht verschijnen op meer algemene patronen en processen van de 20ste-eeuwse geschiedenis.
In deze cursus verkennen we enkele toonaangevende internationale en binnenlandse wetenschappelijke werken over Japan in oorlogstijd, en de debatten waaraan zij hebben bijgedragen. Tijdens dit proces zullen we proberen onze eigen antwoorden te formuleren over het ‘wat’ en ‘waarom’ van het Japan in oorlogstijd.

Leerdoelen

Het ontwikkelen van:
—een basiskennis van de sociale, politieke en culturele dynamiek van Japan tijdens de periode van de Asia-Pacific War (1931-1945) als onderdeel van een breder begrip van de algemene moderne geschiedenis
—ervaring en inzicht in de hedendaagse wetenschappelijke uitdagingen, benaderingen, bronnen en middelen van het onderzoek van de (vergelijkende) moderne politieke, sociale en culturele geschiedenis
—een bewustzijn van de inherent politieke, subjectief, omstreden karakter van de geschiedschrijving
—vaardigheden in kritisch lezen van wetenschappelijke teksten, en in schriftelijke en mondelinge presentaties op academische onderwerpen

Rooster

Vrijdagen 11-13u

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Participatie element (aanwezigheid, participatie, presentatie): 30%
Review element (review essay): 20%
Onderzoekselement (research essay, 2500-3000 woorden): 30%
Summatieve element (webpostings / herkansing examen): 20%

Blackboard

Ja, Blackboard

Literatuur

Coursereader verkrijgbaar bij studiepunt letteren.

Aanmelden

Via Usis.

Contact

dr. E. Mark
e.mark@hum.leidenuniv.nl