Studiegids

nl en

Focus 5a+6: Wetenschappelijke Teksten

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Teksten: licht-gevorderd niveau II.

Beschrijving

Om de studenten voor te bereiden op het gebruik van wetenschappelijke Japanstalige materialen in de Focusvakken tijdens het 2e semester van het 3e jaar, zal in deze cursus de focus verschuiven van “lezen en vertalen” naar “lezen en analyseren”. Door gebruik te maken van een reader met geselecteerde teksten van inleidende aard op wetenschappelijk niveau, die zoveel mogelijk zullen aansluiten op de onderwerpen die aan bod komen in de Focuscolleges, zullen studenten vaardigheden ontwikkelen die het hen mogelijk zal maken om bij de door hen gekozen Focusvakken alsmede bij het schrijven van hun BA eindwerkstuk, makkelijker toegang te krijgen tot, en om te kunnen gaan met wetenschappelijke bronnen op dat gebied in de orginele taal.

Leerdoelen

Deze cursus biedt de studenten de mogelijkheid om hun lees- en analysevaardigheden van het Japans op beginnend academisch niveau te ontwikkelen. De cursus heeft VIER primaire leerdoelen: dat de student aan het einde van de cursus in staat zal zijn om d.m.v. aangeleerde technieken in cursorisch lezen en tekstanalyse langere academische japanstalige teksten te verwerken; op basis hiervan in staat zal zijn academische papers te schrijven; in staat zal zijn om op zijn eigen vakgebied zelfstandig relevante primaire en secundaire bronnen te kunnen vergaren, en om de cursus af te kunnen sluiten met een research paper die als hoofdstuk van de BA-scriptie zou kunnen dienen.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Deelname element: (aanwezigheid van minimaal 70%, deelname aan wekelijkse webpostings: minimaal 8 webpostings): 30%
Analytisch element (essay 1,000-1,500 woorden; tijdens mid-term): 30%
Summative element (research paper): 40%

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor wekelijkse webpostings, voor informatieverschaffing, en voor evt. additionele materialen.

Literatuur

  • Reader – Student guide (pp. 22-36: over het schrijven van academische papers)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Dhr. Drs. M.M.E. Buijnsters
M.M.E.Buijnsters@hum.leidenuniv.nl