Studiegids

nl en

Focus 5b: Culturele Antropologie: Identiteit en Verandering 2

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Het afgerond hebben van Focus: Culturele Antropologie: Identiteit en Verandering 1

Beschrijving

De cursus sluit aan op colleges Focus uit het eerste semester van het derde jaar en staat open voor studenten die dat onderdeel succesvol hebben afgerond.. In het college wordt begeleiding van het schrijven van een BA werkstuk gecombineerd met analyse van ter zake doend Japans-talig materiaal.

Leerdoelen

Ontwikkeling van vertaalvaardigheden, vaardigheid om door middel van analyse van antropologische teksten hun plaats in context te geven. De kennis en vaardigheden van de student te ontwikkelen zodat hij aansluiting kan vinden bij contemporain Japans onderzoek en studie van de antropologie van hendendaags Japan. Het toepassen van dergelijke kennis binnen een onderzoek, uiteengezet in een presentatie, review en uiteindelijk het BA werk.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

BA werkstuk 70% en College 30%
College 30 % is samengesteld uit:

 Participatie (incl. presentatie) 30%
 Vertaalvaardigheden 30%
 Werkstuk (recensie) 40%

Blackboard

Ja, Blackboard.

Literatuur

Voor deze cursus wordt materiaal via Blackboard aangeboden

Aanmelden

Aanmelden via Usis.

Contact

Dr. M. Winkel (m.winkel@hum.leidenuniv.nl).