Studiegids

nl en

De transcendentie denken. Religie, liefde en waarheid bij Kierkegaard, Ferry en Levinas

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Kunnen we de transcendentie denken en zo niet, welke betekenis heeft de ervaring van transcendentie dan voor de filosofie? Deze vraag staat niet alleen centraal in de filosofie van denkers die religieus van origine zijn (zoals Levinas en Kierkegaard). Ze houdt ook humanistische filosofen bezig, zoals blijkt uit de gesprekken over de toekomst van religie tussen de Franse filosofen Luc Ferry en Marcel Gauchet.

In deze cursus worden verschillende benaderingen van de vraag naar transcendentie gethematiseerd onder het gezichtspunt van de verhouding tot de ander, de verhouding tot God/het goddelijke en de toekomst van religie. We gaan na op welke wijze het religieuze (God, het heilige) in de filosofie ter sprake wordt gebracht. We zoeken naar een verband tussen andere ervaringen van transcendentie (liefde, waarheid) en religieuze ervaringen, en kijken hoe dat filosofisch geduid wordt. Deze vragen zijn uitgangspunt voor een brede kennismaking met de visies van christelijke, joodse en humanistische denkers op transcendentie en religie.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Dinsdag 15-17 uur.

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2011-2012 , BA Wijsbegeerte (Standaardtraject)

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen

Blackboard

Ja. De teksten die worden besproken kunnen van Blackboard worden opgehaald.

Literatuur

Verplichte literatuur

  • Luc Ferry & Marcel Gauchet, Religie na de religie. Gesprekken over de toekomst van het religieuze (Kampen 2005). [vert. van Le religieux après la religion, Parijs 2004]

  • Sören Kierkegaard, Vrees en beven. Dialectische lyriek door Johannes de Silentio (Budel 2006).

Overige literatuur (capita selecta)

  • Aurelius Augustinus, Belijdenissen. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Wim Sleddens O.S.A. (Budel 2009).

  • Emmanuel Levinas, Het menselijk gelaat. Essays van Emmanuel Levinas, gekozen en ingeleid door Ad Peperzak (Baarn 1987, 7e dr.).

  • Franz Rosenzweig, Die Schrift. Aufsätze, Übertragungen und Briefe (Königstein 1984).

  • Hilary Putnam, Jewish Philosophy as a Guide to Life (Bloomington 2008).

  • Alvin Plantinga & Nicholas Wolterstorff (eds.), Faith and Rationality. Reason and Belief in God (Notre Dame/London 1983).

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen(s) via uSis

Contact

Prof.dr. R.D.N. van Riessen

Opmerkingen

Dit gecombineerde hoor- en werkcollege is interessant voor studenten in de filosofie, theologie, godsdienstwetenschappen, psychologie, antropologie en geschiedeniswetenschap en en is ook toegankelijk hen die als contractstudent of toehoorder een keuzemodule wijsbegeerte willen volgen.