Studiegids

nl en

Filosofen als grenswachters

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Immanuel Kant had een helder en afgewogen kritisch oordeel over ‘geestenzieners’, wier inzichten de grenzen van de bekende wereld zouden overschrijden. In dit college zal worden besproken waarom Kants kritische standpunt, ook tegenwoordig nog, door velen onderschreven wordt. Een vergelijkbaar standpunt werd ingenomen door Carl Jung die in zijn proefschrift eveneens tot een kritisch oordeel komt over deze inzichten. Anderen echter onderschrijven een pluriforme en op ervaring gerichte visie zoals die bijvoorbeeld door William James onder woorden is gebracht, of een theosofische visie waarin innerlijk schouwen als inzichtgevend wordt gezien.

Vragen rondom grensoverschrijdende ervaringen zijn actueel. Deze ervaringen zijn medebepalend voor de levensbeschouwelijke grondhouding van veel mensen. Op welke levensbeschouwelijke inzichten wordt aanspraak gemaakt en wat zijn de gevaren waaraan men zich blootstelt? Wat kunnen wetenschap en filosofie (o.a. Kant, Jung en James) hier aan verheldering bijdragen? Wat is op dit gebied de specifiek theosofische invalshoek en hoe verhoudt die zich tot Kant, Jung en James?

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Maandag 13-15 uur.
Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2011-2012 , BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject)

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toetsing

Paper en mondeling tentamen

Blackboard

Ja

Literatuur

Welke gedeelten van de onderstaande literatuur verplicht zijn en welke aanvullende literatuur daar nog aan toegevoegd wordt, zal tijdens het eerste college bekend worden gemaakt.

  • Jung, C.G. (1902). Zur Psychologie und Pathologie sogenannter occulter Phänomene. (Dissertation) Leipzig.

  • James, W. (1902). The Varieties of Religious Experience. Glasgow: Collins, Fount Paperbacks.

  • Kant, I. (1766). Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen(s) via uSis

Contact

Prof.dr. J.L.F. Gerding

Opmerkingen

Dit gecombineerde hoor- en werkcollege is interessant voor studenten in de filosofie, psychologie, godsdienstwetenschappen en antropologie en is ook toegankelijk voor hen die een keuzevak wijsbegeerte willen doen.