Studiegids

nl en

Machtsdeling en politiek leiderschap in het Caraïbisch gebied

Vak
2011-2012

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

In Caraïbische samenlevingen is het verwerven, uitoefenen en consolideren van macht en het demonstreren van politiek leiderschap een even fascinerend als complex verschijnsel. Dit is in het bijzonder zichtbaar in een aantal voormalige koloniën in de Nederlandstalige en Engelstalige Caraïben: Suriname, Guyana, Jamaica en Trinidad. Machtsdeling en politiek leiderschap worden in deze landen bepaald door ras, klasse en etniciteit, door autoritaire en liberaal-democratische opvattingen over bestuur en ontwikkeling, door persoonlijke eigenschappen als charisma, retorisch talent, organisatievermogen en mobilisatiekracht, en door factoren als (trans)nationalisme, (neo)kolonialisme en globalisering.

In dit college worden eerst aan de hand van secundaire literatuur de theoretische aspecten van machtsdeling en politiek leiderschap bestudeerd. Vervolgens worden concrete voorbeelden hiervan onderzocht, waarbij de nadruk zal liggen op de denkbeelden en handelingen van specifieke politieke leiders, de historische context waarbinnen zij opereren en het politieke instrumentarium waarvan zij gebruik maken.

Leerdoelen

Tijdens het werkcol¬lege ligt het accent op het ontwikkelen van vaardigheden in het houden van een referaat, de toepassing van heuristische beginselen en het schrijven van een werkstuk. Bovendien krijgt de verwerving van kennis en inzicht in het onderwerp van het college aandacht.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Deelname aan discussie over de opgegeven literatuur

  • Mondelinge presentatie

  • Werkstuk

Het cijfer wordt voor 75% bepaald door de kwaliteit van het werkstuk.

Blackboard

Nee.

Literatuur

Verplicht aan te schaffen literatuur:

Anton Allahar (ed.)
Caribbean Charisma. Reflections on Leadership, Legitimacy and Populist Politics
Kingston: Ian Randle/Boulder & London: Lynne Rienner, 2001, 264 p.

F.S.J. Ledgister
Class Alliances and the Liberal Authoritarian State: The Roots of Post-Colonial Democracy in Jamaica, Trinidad and Tobago, and Surinam
Trenton/Asmara: Africa World Press, 1998, 216 p.

Gelieve beide titels ruim op tijd en bij voorkeur via het internet (bij bol.com, amazon.com of een andere webwinkel) aanschaffen. De HSVL voorziet niet in de aanlevering van deze boeken.

Aanvullende literatuur zal door de docent in .pdf beschikbaar worden gesteld.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

E-mail: Dr. P.J.J. Meel

Opmerkingen

Geen.