Studiegids

nl en

Vroegmoderne contacten: Steden, handelsnetwerken en globalisering, 1500-1751

Vak
2011-2012

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

Deze collegereeks gaat over de opkomst en verspreiding van handelsnetwerken na de landing van Columbus in de Nieuwe Wereld in 1492. De toegenomen handel had een groot effect op steden en ging vrijwel overal gepaard met rijkdom. Deze handel was het werk van kooplieden die, vaak noodgedwongen, onderling samenwerkten in verschillende delen van de wereld om de constante stroom van producten, kapitaal en mensen gaande te houden.
De kooplieden zijn het onderwerp van de reeks. We staan stil bij hun sociale en economische netwerken in de wereld en bij de toenemende welvaart in de steden . Intussen onderzoeken we of er een verband is tussen invloedrijke groepen kooplieden, rijke steden en toenemende globalisering in de Vroegmoderne Tijd. Zo’n verband zou een deel van de verklaring kunnen vormen van ‘The rise of the West’, de enorme ontwikkeling van ‘het Westen’ na de Industriële Revolutie.
De deelnemers aan dit college bestuderen wekelijks literatuur, die tijdens college intensief wordt bediscussieerd. Zij schrijven een essay over een thema naar keuze, waarbij ook de handelsnetwerken buiten de Europese context aan de orde kunnen komen.

Leerdoelen

  • Kennis van theorieën en concepten over netwerken en historische globalisatie;

  • Formuleren van mogelijke verbanden tussen globalisatie, urbanisatie en netwerken;

  • Kritische analyse van literatuur, inclusief de discussie daarover.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Referaat, participatie (25 %) Werkstuk 75 % (4200 worden)

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

  • Francesca Trivellato, The familiarity of strangers. The Sepharic diaspora, Livorno, and cross-cultural trade in the Early Modern period, New Haven & London: Yale University Press, 2009.

  • Overige literatuur wordt tijdens de cursus opgegeven

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

E-mail: Mw.dr. C. A. P. (Cátia) Antunes

Opmerkingen

Geen.