Studiegids

nl en

Trammelant en de migrant: mythes, mantra’s en debatten over immigratie en integratie.

Vak
2011-2012

Dit vak is ook te volgen in alleen het tweede deel van dit semester (Blok II) als onderdeel van de minor multiculturele samenleving

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

In huidige debatten over migratie en integratie worden veelvuldig koppelingen gemaakt naar onderwerpen die te maken hebben met seks en geweld: prostitutie, vrouwenhandel, criminaliteit, vrouwenbesnijdenis, terrorisme, en eerwraak, om meer enkele voorbeelden te noemen. Die koppeling is niet zo nieuw als wel wordt verondersteld. Aan het begin van de twintigste eeuw was de Westerse wereld korte tijd in de greep van de White Slavery Scare, bijvoorbeeld. In dit college zullen we kijken naar migratie en integratie, en de debatten daar rondom heen, over een langere periode, met nadruk op Nederland in de laatste 60 jaar. Daaraan voorafgaand zullen we de migratiegeschiedenis in een breder historisch kader plaatsen. Aan de hand van verschillende primaire bronnen, zoals kranten, kamerstukken, wetenschappelijke rapporten en romans, zullen we onderzoeken hoe in het verleden migratie en integratie werden besproken en welke overeenkomsten en verschillen er aan te wijzen zijn in de debatten en beeldvorming. Welke beelden worden herhaaldelijk gebruikt en waarom?

Leerdoelen

  • Inzicht verkrijgen in migratieprocessen en migratiedebatten;

  • Leren van vaardigheden voor het doen van zelfstandig onderzoek; schrijven werkstuk op basis van literatuur en eventueel archiefmateriaal

  • Het mondeling presenteren van onderzoeksbevindingen.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

De wijze waarop de cursus getoetst wordt. De volgende mogelijkheden (of combinatie van mogelijkheden) zijn denkbaar:

  • werkstuk, paper e.d. (70%)

  • referaat, mondelinge presentatie (30%)

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

Herman Obdeijn en Marlou Schrover, Komen en gaan. Immigratie en emigratie in Nederland vanaf 1550 (Amsterdam Bert Bakker 2008). Hoeft niet vooraf bestudeerd te worden.

Aanvullende literatuur wordt later bekend gemaakt

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

Email: Mw Prof.dr. M.L.J.C. Schrover