Studiegids

nl en

Op de barricaden. Vakbonden en vakbondsstrijd van zeelieden

Vak
2011-2012

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

Omstreeks 1900 werden in Nederland diverse vakverenigingen voor zeelieden opgericht. De eerste organisaties hadden tot doel om ‘den Nederlandschen Zeemansstand te verheffen’ door ‘geestesontwikkeling’, maar al snel werd gestreden voor hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden. Er ontstonden aparte bonden voor gewone zeelieden, voor officieren en voor zeevissers. De bonden hadden tot ver na de Tweede Wereldoorlog een sterk verzuild karakter, uiteenlopend van protestants-christelijk tot anarchistisch.

De deelnemers aan het werkcollege ‘Op de barricaden’ zullen onderzoek doen in de collectie van het Nederlands Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Aan de hand van literatuur en objecten (posters, brochures, prenten etc.) worden diverse onderwerpen over de ontwikkeling van vakorganisaties, stakingen, markante voorlieden etc. onderzocht. De studenten worden bij het onderzoek in Amsterdam begeleid door de conservatoren van het Scheepvaart Museum.

Leerdoelen

Verwerven van kennis over en inzicht in de ontwikkeling van vakorganisaties en zeeliedenstrijd in de twintigste eeuw.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

  • Presentatie en participatie college (25%)

  • Werkstuk (75%).

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

P. Schurman, Tussen vlag en voorschip. Een eeuw wettelijke en maatschappelijke emancipatie van zeevarenden ter Nederlandse koopvaardij, 1838-1940 (Amsterdam 1995), ISBN 90-6707-392X

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

Email: Prof.dr. H.J. den Heijer

Opmerkingen

Geen.