Studiegids

nl en

Nieuws, propaganda en publieke opinie in de Republiek

Vak
2011-2012

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

‘Is er nieuws’ was ook in de vroeg-moderne tijd een gevleugelde vraag. Aanbod van nieuws was er genoeg in de Republiek. Nieuws verscheen in drukwerk – de krant ontstond in de 17e en 18e eeuw en pamfletten werden bij duizenden gedrukt. Maar er was ook visueel nieuws zoals via prenten en schilderstukken. Nieuws werd ten gehore gebracht in liederen, maar ook mondeling overgedragen, bijvoorbeeld als gerucht of in de wekelijkse preek van de dominee. Waar diende deze publieke communicatie van actualiteit en commentaar toe? Om nieuws te verspreiden, propaganda te bedrijven of een publieke opinie te creëren? Wie namen aan dit nieuwscircuit deel en was er inderdaad zoiets als een publieke opinie met invloed op de loop van de gebeurtenissen? Historici doen naar deze vragen veel onderzoek en debatteren erover. In het werkcollege zullen we ons verdiepen in hun bevindingen en inzichten. Verder zullen we kennis maken met verschillende vormen van nieuws ten tijde van de Republiek en met ontwikkelingen daarin in de loop van de 17e en 18e eeuw.

Leerdoelen

  • kennis en inzicht met betrekking tot het bestaan, de rol en de invloed van diverse nieuwsmedia ten tijde van de Republiek

  • kennis maken met gedrukte en visuele bronnen

  • oefenen van mondelinge presentatie incl. visuele ondersteuning van het onderzoeksresultaat en in het schrijven van een werkstuk

  • aanleren van basisvaardigheden voor het zelfstandig verrichten van onderzoek, in het bijzonder het zoeken en selecteren van literatuur, het opstellen van een onderzoeksvraag en het schrijven van een werkstuk

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

  • kleine opdrachten en mondelinge participatie (20 %)

  • referaat incl. power-point presentatie (20 %)

  • werkstuk (60 %)

Blackboard

Ja, tenminste voor het ter beschikking stellen van literatuur.

Literatuur

  • Femke Deen, David Onnekink, Michel Reinders, eds., Pamphlets and politics in the Dutch Republic (Leiden-Boston 2011)

  • overige literatuur wordt tijdens het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

Email: Dr. D. Haks.