Studiegids

nl en

Voorbij de dreiging: oude en nieuwe immigranten vergeleken

Vak
2011-2012

Dit hoorcollege wordt i.t.t. het voorgaande collegejaar in Leiden aangeboden

Toegangseisen

Beschrijving

Het integratiedebat in Nederland en andere West-Europese landen staat hoog op de maatschappelijke agenda. De spanningen die de massale immigratie de afgelopen decennia heeft opgeroepen, zijn echter verre van nieuw. Door de eeuwen heen zijn tal van groepen nieuwkomers op weerstanden gestuit en ook het relatief hoge aandeel van immigranten in de meeste Europese landen kent vele precedenten. Daarom is de vraag gerechtvaardigd of de hedendaagse angst voor de dreiging wel zo reëel is. Om daar antwoord op te kunnen geven, is een vergelijking nodig met de situatie in eerdere perioden. Zowel waar het gaat om de kenmerken van de migranten als om die van de samenlevingen waarin zij zich vestigden. Zo laat een historische vergelijking van het verloop van integratieprocessen en van maatschappelijke discussies over cultuurverschillen zien dat het minimaal 60 jaar duurt, dus drie generaties, voordat migranten en hun nakomelingen min of meer geïntegreerd zijn. In de meeste gevallen zijn culturele verschillen uiteindelijk overbrugd.
Vooral de geschiedenis van de katholieke Ieren en joden in Engeland, Polen in Duitsland, en de Italianen in Frankrijk en Zwitserland in de negentiende eeuw is leerzaam. Niet alleen vanwege het langzame tempo van de integratie, maar ook vanwege de sterke vijandbeelden. De wijze waarop protestanten over katholieke of joodse immigranten spraken, vertoonde treffende parallellen met de hedendaagse beeldvorming over moslims. Naast overeenkomsten zijn er echter ook verschillen. Dan moeten we denken aan de gevolgen van het naoorlogse dekolonisatieproces, de arrangementen van de verzorgingsstaat en het restrictieve vreemdelingenbeleid van nationale overheden.
In deze collegereeks draait het om de vergelijking van oude en nieuwe migranten in Nederland en andere West-Europese landen. Een aantal vooraanstaande specialisten zal op systematische wijze de parallellen en verschillen tussen heden en verleden blootleggen. De reeks is daarom niet alleen interessant voor studenten, maar ook voor ambtenaren, beleidsmakers en andere professionals die zich met deze thema’s bezighouden.

Diverse docenten zullen een overzicht geven over migratie- en integratieprocessen in West-Europa in de afgelopen vier eeuwen. Daarbij komen zowel politieke, sociale, economische als culturele aspecten aan bod.

Leerdoelen

Na afronding van de cursus beschikt de student over een goed overzicht over de belangrijkste (interdisciplinaire) theoretische en conceptuele benaderingen van migratie- en integratieprocessen. Daarnaast is de student in staat gestructureerde vergelijkingen te maken diverse landen en tussen verschillende historische perioden.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met essayvragen.

Blackboard

Ja, gebruikt om de Powerpoint presentaties van de docenten op te plaatsen.

Literatuur

Voor het 5-punts tentamen:

  • Leo Lucassen, The Immigrant Threat. The Integration of Old and New Migrants in Western Europe (Urbana and Chicago 2005), paperback.

  • Leslie Page Moch, Moving Europeans. Migration in Western Europe since 1650 (Bloomington 2003), paperback.

Voor het 10-punts tentamen:

  • Foner, Nancy, From Ellis Island to JFK. New York’s two great waves of immigration (New Haven, Yale University Press 2000),

  • Lucassen, Leo David Feldman en Jochen Oltmer (red.), Paths of Integration. Migrants in Western Europe (1880-2004) (Amsterdam, Amsterdam University Press 2006).

  • Roy, O. (2004). Globalised Islam. The search for a new Ummah. London, Hurst & Company.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden

Contact

E-mail: Prof. dr. Leo Lucassen