Studiegids

nl en

Waarom mensen in de stad willen wonen, 1200-2010

Vak
2011-2012

Dit hoorcollege wordt op Campus Den Haag gegeven, locatie Stichthage, Koningin Julianaplein 10 (13e etage). De colleges vinden in principe plaats in zaal “Bezuidenhout”.
Op de volgende data wordt het college gegeven in hetzelfde pand in zaal “Noordeinde”: 07-03-2012, 21-02-2012, 25-04-2012 en 09-05-2012.

Klik hier voor de routebeschrijving.

Belangrijk: om het pand te betreden is een LU-Card nodig!

Toegangseisen

Beschrijving

De meeste mensen wonen in een stad, maar menigeen verlangt naar een dorp. Dat verklaart de hunkering naar gemeenschap – de eenvoud van vroeger. Verhalen over de onderlinge banden van weleer zijn populair. De tijd vóór de grote veranderingen, met zijn nieuwe wijken, nieuw werk en nieuwe bewoners. De omgeving raakt minder vertrouwd, wat tot onzekerheid leidt en het aanwijzen van zondebokken. De aantrekkingskracht van de stad wordt er intussen niet minder om. Steden werken als een magneet op mensen. Het zijn centra van macht en handel. Ze bieden bescherming en bijstand. Er is afwisseling te vinden en volop vermaak. Wie zich wil ontplooien, treft er veel van zijn gading. Tegelijkertijd jagen steden ook angst aan, met zijn talloze verleidingen, misdaad en vriendjespolitiek. In een stenen wereld dreigen anonimiteit, vervreemding en eenzaamheid.
In de collegereeks De krachtige stad laten historici en sociale wetenschappers hun licht schijnen over de spanningen tussen wensbeelden over ‘de stad van vroeger’ en de realiteit van alledag. De reeks is opgesplitst in twee blokken: 1) buurtleven, migratie en sociale omgang, en 2) planologie, identiteit en verbeelding. Hoe is er de afgelopen eeuw over deze thema’s gedacht en tot welk beleid heeft dit geleid, daar draait het om. Het huidige debat over het verlies aan samenhang zal vanuit diverse perspectieven worden doorgelicht. Daarbij staan vragen centraal als: zijn stedelijke identiteiten inderdaad aan het afbrokkelen in het publieke domein? In hoeverre ondermijnen migranten de kracht van grote steden? Bestaat er nog zoiets als gemeenschapsgevoel in wijken of zijn mensen vooral loyaal over de grenzen heen? En hebben leden van de laagste klasse tegenwoordig nog wel voldoende mogelijkheden om de sociale ladder te beklimmen? De vraag of de dynamische stad een toekomstideaal van de overheid of een levende werkelijkheid is, wordt evenmin ontweken.

Diverse docenten zullen een overzicht geven over de aantrekkingskracht van steden op nieuwkomers in de afgelopen twee eeuwen. Daarbij komen zowel politieke, sociale, economische als culturele aspecten aan bod.

Leerdoelen

Na afronding van de cursus beschikt de student over een goed overzicht over de belangrijkste theoretische en conceptuele benaderingen van stedelijke problematieken. Daarnaast is de student in staat gestructureerde vergelijkingen te maken diverse soorten steden alsmede tussen verschillende historische perioden.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met essayvragen.

Blackboard

Ja, gebruikt om de Powerpoint presentaties van de docenten op te plaatsen.

Literatuur

  • Wim Willems en Leo Lucassen (red.), Waarom mensen in de stad willen wonen 1200-2010 (Amsterdam, Bert Bakker 2009) paperback, ISBN: 978 90 351 3512 3.

  • Peter Clark, European Cities and Towns, 400-2000 (Oxford 2009).

  • Richard Florida, The Rise of the Creative Class. And How It’s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life (New York, Basic Books 2002) Part 4: Community. Paperback.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in contract- en of à-la-carte/aanschuifmogelijkheden, neem contact op met Campus Den Haag.

Contact

E-mail: Prof.dr. W.H. Willems