Studiegids

nl en

Kinderen en sociale politiek in de laat-koloniale periode, 1880-1950.

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Beschrijving

Dit college gaat in op veranderingen in de laat-koloniale samenleving van Nederlands-Indië. De focus ligt op het sociale en penitentiaire beleid met betrekking tot Europese en inheemse kinderen in de kolonie. Rond 1900 werd door de Nederlanders de ‘ethische politiek’ ingevoerd; een koloniaal beleid dat zich richtte op de ‘verheffing’ van de lokale bevolking. In de retoriek van de koloniale politiek zou de samenleving zich dusdanig moeten ontwikkelen dat zij van haar ‘kindertijd’ kon groeien naar ‘volwassenheid’. Dit betekende dat de lokale bevolking een groter aandeel in het bestuur van de kolonie zou gaan spelen, maar hiervoor moest zij zich in de ogen van de Nederlanders wel verder kwalificeren. Als gevolg werd de scholing, opvoeding en zorg voor zowel ‘normale’ als ‘abnormale’ of ‘criminele’ kinderen van steeds groter belang. In deze werkgroep doen we onderzoek naar de nieuwe initiatieven die ontplooid werden op het gebied van vrije tijdsbesteding, onderwijs, jeugdzorg en -straf, niet alleen van de kant van de koloniale overheid maar ook van maatschappelijke organisaties en verenigingen en de nationalistische partijen. We kijken hierbij naar het belang dat werd gehecht aan klasse, ras en geslacht en hoe dit het dagelijks leven van de betrokken kinderen beïnvloedde.

Leerdoelen

Leerdoelen:

  • Kennis verkrijgen over de omwentelingen die plaats vonden in de laat-koloniale staat.

  • Inzicht ontwikkelen over hoe het bestuderen van kinderen en de ‘geschiedenis van alledag’ kan bijdragen aan het begrijpen van historische ontwikkelingen.

  • Formuleren van een eigen onderzoeksonderwerp en onderzoeksvraag.

  • Zelfstandig verrichten van bronnenonderzoek.

  • Oefening in het mondeling en schriftelijk presenteren van relevante literatuur en primaire bronnen.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Blackboard

Literatuur

  • Ann Laura Stoler, Carnal Knowledge and Imperial Power. Race and the intimate in colonial rule (2002).

  • Nog nader op te geven artikelen en hoofdstukken.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

Annelieke Dirks.

Opmerkingen

N.v.t.