Studiegids

nl en

Cognitieve Neurowetenschap

Vak
2011-2012

Toegangseisen

  • Propedeuse en de Bachelor 2-cursus Aandacht: theorie en praktijk met een voldoende afgerond.

  • Deelname aan deze cursus óf Cognitieve Ergonomie is een ingangseis voor degenen die de masterspecialisatie Applied Cognitive Psychology willen doen. Deelname aan deze cursus of de Minor Brain and Cognition is een ingangseis voor diegenen die de track Cognitive Neuroscience van de researchmasteropleiding willen doen.

Beschrijving

Cognitieve neurowetenschap (CNW) is een multidisciplinair vakgebied waarin traditioneel cognitieve onderwerpen, zoals geheugen en waarneming, worden onderzocht, maar ook onderwerpen zoals sociale cognitie, angst en empathie . CNW tracht inzicht te krijgen in hoe cognitieve processen plaatsvinden in het menselijk brein. De cursus CNW bouwt voort op de cursussen Cognitieve psychologie en Aandacht in het 1e en 2e studiejaar. De inhoudelijke doelstelling van de cursus is tweeledig. Enerzijds wordt kennis over theorieën en methoden van onderzoek van de cognitieve (neuro)psychologie gegeven. Anderzijds worden de theoretische controverses en beperkingen van de huidige kennis besproken en worden mogelijke richtingen aangegeven van toekomstige wetenschappelijke ontwikkelingen. Deze cursus is interessant voor iedereen die meer wil weten over de relatie tussen ‘mind’ en ‘brain’. De cursus vormt een uitstekende voorbereiding voor studenten die de track ‘Cognitive Neuroscience’ binnen de research masteropleiding Psychologie willen gaan doen.

Leerdoelen

  • Specialistische kennis verwerven van theorieën en methoden van onderzoek op het gebied van de cognitieve neurowetenschap.

  • Kritisch evalueren van empirische gegevens.

  • Vaardigheid in het mondeling en schriftelijk communiceren van theoretische inzichten aan de hand van recente papers op het vakgebied.

Rooster

Cognitieve Neurowetenschap (2011-2012):

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit een serie van tien hoorcolleges over het tekstboek. Dit wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Parallel aan de hoorcolleges worden verplichte werkgroepbijeenkomsten georganiseerd waarin specifieke onderwerpen verder worden uitgediept aan de hand van recente artikelen. Dit gebeurt in de vorm van mondelinge presentaties.

Toetsing

Het eindcijfer van de cursus wordt gebaseerd op een gewogen gemiddelde van het tentamen (mc-vragen in het Engels) en de werkgroepresultaten. Beide onderdelen moeten echter voldoende zijn (er is dus geen compensatie voor een onvoldoende op één van beide).

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Blackboard

blackboard.leidenuniv.nl

Literatuur

Gazzaniga, M.S., Ivry, R.B. & Mangun, G.R. (2008). Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind (3e edition). New York: Norton & Company. ISBN 978-0-393-11136-1

Aanmelden

Inschrijving voor het tentamen en hertentamen gaat niet automatisch. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het (her)tentamen

Contact

Dr. S. Nieuwenhuis
kamer 2B13
Tel. 071-5273834
E-mail: snieuwenhuis@fsw.leidenuniv.nl