Studiegids

nl en

Psychologie (Deeltijd)

Eerstejaarsstudenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursussen van de propedeuse.
Ouderejaarsstudentenschrijven zich in voor de hoorcolleges en werkgroepen in uSis:

 • cursussen eerste semester: 5 juli t/m 29 augustus 2011

 • cursussen tweede semester: januari 2012

Zie ‘meer info’ voor een beschrijving van het studieprogramma en de roosters.

Eerste Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Inleiding in de Psychologie 5
Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie 5
Sociale en Organisatiepsychologie 5
Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie 5
Cognitieve Psychologie 5
Tutoraat Academische Vaardigheden 5

Tweede Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Inleiding in de Methoden en Technieken 5
Geschiedenis van de Psychologie 5
Toetsende Statistiek 5
Experimenteel en Correlationeel Onderzoek 5
Bio- en Neuropsychologie 5
Psychologie en Wetenschap 5

Derde jaar

In het derde jaar volgt de student de verplichte vakken. Daarnaast kan de student alvast keuze- of verdiepingsvakken volgen. Zie onder het tabje vierde en vijfde jaar.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Psychometrie 5
Psychodiagnostiek 5
Aandacht: theorie en praktijk 5
Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden 5

Vierde en vijfde Jaar

In het vierde en vijfde jaar volgt de student de verplichte vakken. Daarnaast kan de student deze keuzevakken of verdiepingsvakken volgen.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken (vierde jaar)

Developmental Psychopathology 5
Stress, Gezondheid en Ziekte 5
Groepsdynamica 5
Multivariate data-analyse 5

Verplichte vakken (vijfde jaar)

Bachelorproject Psychologie 20

Verdiepings- en keuzevakken binnen psychologie

Biopsychopathologie en Psychofarmacologie 5
Cognitieve Neurowetenschap 10
S&O: Beoordeling en Beïnvloeding 10
Cognitief-intellectuele ontwikkeling – Van theorie naar praktijk 10
Culture and Diversity at Work 5
Neurocognitie en Kunstmatige Intelligentie 5
Psychopathologie, Diagnostiek en Behandeling 10
Health Psychology 10
Consciousness 5
Klinische Neuropsychologie 10
S&O: Cooperation and Conflict 10
Seksuologie 5
Veldonderzoek (Psychologie) 5
Cognitieve Ergonomie 10
Sociaal-emotionele Ontwikkeling 10
Consumer Psychology 5
Cultural Aspects of Health and Health Care 5
Psychology of Abnormal Behaviour 5

Meer info

Beschrijving

De deeltijdbacheloropleiding duurt vier tot zes jaar. De eerste twee jaar krijgt de student een algemeen overzicht van de Psychologie middels een introductie in alle deelgebieden. Na de propedeuse staan de kennis en vaardigheden als psycholoog centraal. In de jaren na de propedeuse verdiept de student zich in vakgebieden waarvoor die student zich interesseert. De student bereidt zich alvast voor op de keuze voor een masteropleiding. De bacheoropleiding wordt afgesloten met het bachelorproject.

Roosters

Roosters bacheloropleiding (2011-2012)

Aanvullende informatie

Deeltijdvakken (avond)

De hoorcolleges zijn overdag. In de avonduren worden werkgroepen gegeven exclusief voor deeltijdstudenten, voor de eerstejaarsvakken en deze vakken uit het tweede en derde jaar:

 • Aandacht: theorie en praktijk

 • Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden

 • Psychometrie

 • Psychodiagnostiek

 • Multivariate data-analyse (MVDA)

 • Ontwikkelingspsychopathologie (Developmental Psychopathology)

 • Stress, gezondheid en ziekte

 • Bachelorproject Psychologie

 • Coöperatie en conflict

 • Cognitief-intellectuele ontwikkeling – Van theorie naar praktijk

 • Cognitieve neurowetenschap

 • Gezondheidspsychologie

 • Psychopathologie, diagnostiek en ehandeling

 • Klinische neuropsychologie

 • Beoordeling en beïnvloeding

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Aanschaf studiemateriaal

De boeken zijn met korting verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.