Studiegids

nl en

Internationale Politiek I: Theorieën en Benaderingen

Vak
2011-2012

Omschrijving

Doel: Deze inleidende cursus in de internationale politiek geeft een brede oriëntatie op de belangrijkste vraagstukken en debatten in de internationale betrekkingen.

Inhoud: De cursus behandelt de internationale politiek vanuit het perspectief van de mondialisering. Uitgangspunt is dat de betrekkingen tussen landen en samenlevingen steeds meer verdiepen, verweven raken en in een stroomversnelling komen. Gebeurtenissen dicht bij huis hebben gevolgen aan de andere kant van de aarde. In de internationale politiek is sprake van twee tegenovergestelde gedragspatronen: conflict en samenwerking. In deze cursus wordt bezien hoe mondialisering op deze gedragspatronen inwerkt. Verklaringen worden gezocht vanuit verschillende denkscholen: realisme, liberalisme, marxisme en constructivisme. Aan de orde komen de relaties tussen staten, en de verhoudingen tussen staten en andere actoren zoals internationale organisaties, niet-gouvernementele organisaties en multinationale ondernemingen. Tevens wordt aandacht besteed aan de veranderde betekenis van militaire macht en de gevolgen van de toenemende economische interdependentie en regionale integratie voor de aard van de internationale betrekkingen en de rol van de nationale staat.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges & werkcolleges.

Studiemateriaal

Aantal te bestuderen pagina’s literatuur ca. 650:

Heywood, Andrew. 2011, Global Politics, Houndmills/New York: Palgrave Macmillan.

Beeson, Mark and Nick Bisley, eds. Issues in 21st Century World Politics. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010.

Reader

Toetsing

Schriftelijk tentamen
maandag 24 oktober 2011, 13.00-16.00 uur, USC
Hertentamen
maandag 9 januari 2012, 13.00-16.00 uur, USC

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden

Rooster:

Hoorcollege
Dinsdag 6 september t/m 18 oktober, 13.00-15.00 uur, Gorl.03 (behalve 6 sept Gorl02 en 13 sept Gorl01) en
Maandag 12 september t/m 17 oktober, 13.00-15.00 uur, Gorl.03 (behalve 3 okt. Leidens Ontzet)

Werkgroepen
werkgroep 1: woensdag 7 september en 5 oktober, 9.00-11.00 uur, 1A11
en maandag 12 september t/m 17 oktober, 9.00-11.00 uur, 6C03 (wordt in het Engels gegeven)
werkgroep 2: woensdag 7 september en 5 oktober, 9.00-11.00 uur, 1A37
en maandag 12 september t/m 17 oktober, 9.00-11.00 uur, 5A37
werkgroep 3: woensdag 7 september en 5 oktober, 9.00-11.00 uur, 1A33
en maandag 12 september t/m 17 oktober, 9.00-11.00 uur, 1A47
werkgroep 4: woensdag 7 september en 5 oktober, 13.00-15.00 uur, 5A42 (7/9) en 1A47 (5/10)
en maandag 12 september t/m 17 oktober, 11.00-13.00 uur, 6C03 (wordt in het Engels gegeven)
werkgroep 5: woensdag 7 september en 5 oktober, 13.00-15.00 uur, 5A29 (7/9) en 1A37 (5/10)
en maandag 12 september t/m 17 oktober, 11.00-13.00 uur, 1A33
werkgroep 6: woensdag 7 september en 5 oktober, 13.00-15.00 uur, 1A11
en maandag 12 september t/m 17 oktober, 11.00-13.00 uur, 5A29
werkgroep 7: woensdag 7 september en 5 oktober, 15.00-17.00 uur, 5A29
en maandag 12 september t/m 17 oktober, 15.00-17.00 uur, 6C03 (behalve 12 sept SA23 en 19 sept 17.00-19.00 uur zaal 6C03) (wordt in het Engels gegeven)
werkgroep 8: woensdag 7 september en 5 oktober, 15.00-17.00 uur, 1A11
en maandag 12 september t/m 17 oktober, 15.00-17.00 uur, 1A22 (behalve 12 sept 5B04 en 19 sept 17.00-19.00 uur zaal 1A24)
werkgroep 9: woensdag 7 september en 5 oktober, 15.00-17.00 uur, 1A37
en maandag 12 september t/m 17 oktober, 17.00-19.00 uur, 1A33
werkgroep 10: woensdag 7 september en 5 oktober, 9.00-11.00 uur, 1A24
en maandag 12 september t/m 17 oktober, 9.00-11.00 uur, SA29