Studiegids

nl en

Eerste Jaar

Deze informatie is onder voorbehoud van wijzigingen. Bezoek regelmatig de website van Politieke Wetenschap voor aanvang van het nieuwe academische jaar.

Introductiebijeenkomst: maandag 5 september van 11.30-13 uur in zaal 1A20

Inschrijving werkgroepen: uSis

De link naar uSis vindt u in de rechter kolom op deze pagina. Onder deze link vindt u nog twee links voor hulp bij inschrijving. Mocht u er niet uitkomen dan is er een helpdesk beschikbaar die u verder kan begeleiden bij het inschrijven voor werkgroepen. U vindt hen op de eerste etage links naast de servicedesk. De helpdesk is geopend tussen 11 en 13 uur. Contactgegevens vindt u onderaan de link naar uSis.

Blok 1: inschrijving geopend van dinsdag 16 augustus 10 uur tot vrijdag 2 september.
Blok 2: inschrijving geopend van maandag 10 oktober tot maandag 24 oktober
Blok 3: inschrijving geopend van maandag 16 januari tot maandag 30 januari
Blok 4: inschrijving geopend van maandag 12 maart tot maandag 26 maart
Inloggegevens

Nog geen inloggevens ontvangen? Stuur dan een mail naar onderwijspol@fsw.leidenuniv.nl onder vermelding van uw naam en studentnummer. Geef in uw email aan voor welke werkgroep u zich wilt inschrijven.

Aan- en afmelden voor tentamens: uSis

Vanwege het aanvragen van het juiste aantal tafels bij het Universitair Sportcentrum (USC) waar de tentamens meestal worden afgenomen is het van belang dat u zich tijdig aan- of afmeldt voor een tentamen. Dit kan vanaf 28 dagen tot 10 dagen voor het tentamen via uSis. Indien u zich niet houdt aan deze inschrijftermijn houdt kunnen wij deelname aan het tentamen niet garanderen. Als u na aanmelding toch niet deel kunt nemen aan het tentamen, dan kunt u zich nog tot tien dagen voor het tentamen afmelden via uSis. Afmelden buiten deze termijn kan alleen door een mail te sturen naar de onderwijsadministratie van het Instituut voor Politieke Wetenschap (onderwijspol@fsw.leidenuniv.nl) met daarin de reden van afmelding, uw naam, studentnummer en het tentamen waarvoor u zich wenst af te melden. Niet tijdige afmelding heeft tot gevolg dat er een ‘1’ resultaatwaardering in het systeem wordt ingevoerd.

Neem bij problemen met aan –of afmelden via Usis, binnen de gestelde inschrijftermijn contact op met de helpdesk. Indien men u daar onverhoopt niet verder kan helpen, neem dan zo spoedig mogelijk per email, contact op met het onderwijsbureau van Politieke Wetenschap.

Het is aan te raden om naar het tentamen een uitdraai van uw inschrijving mee te nemen, want als u niet op de kandidatenlijst staat, dan kunt u niet deelnemen aan het tentamen.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Blok 1

Nationale Politiek I: Het Nederlandse Politieke Bestel 5
Internationale Politiek I: Theorieën en Benaderingen 5
Politiek en Politieke Wetenschap 5

Blok 2

Internationale Politiek II: Theorieën en Praktijk 5
Inleiding Internationale Organisaties 5
Internationaal Recht 5

Blok 3

Inleiding Politieke Wetenschap I: Theorieën en Benaderingen 5
Statistiek I: Beschrijven en Presenteren 5
Economie 5

Blok 4

Inleiding Politieke Wetenschap II: Vergelijkingen en Verklaringen 5
Statistiek II: Analyse en Onderzoek 5
Europese Geschiedenis 5

Tweede Jaar

Op deze pagina is het programma zoals in grote lijnen voorzien voor studiejaar 2012-2013 weergegeven, ter informatie aan studenten die per 2011 starten. Alle informatie is onder voorbehoud.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Blok 1

Comparative Analysis of Political Systems 10
Research Methods in Political Science 5

Blok 2

Politics of the EU 5
International Security 10

Blok 3

Politics of International Development 5

Blok 4

International Political Economy 10
Rationele-keuze theorie 5

Derde Jaar

Op deze pagina is het programma zoals in grote lijnen voorzien voor studiejaar 2013-2014 weergegeven, ter informatie aan studenten die per 2011 starten. Alle informatie is onder voorbehoud

Het derde studiejaar van de bacheloropleiding Politicologie: Internationale Betrekkingen en Organisaties zal bestaan uit:

  • Vrije keuzeruimte (30 EC);

  • een vervolgcursus (10 EC);

  • het Bachelorproject (20 EC).