Studiegids

nl en

Politiek en Politieke Wetenschap

Vak
2011-2012

Omschrijving

De politieke wetenschap is een maatschappijwetenschap. Dit houdt in dat maatschappelijke verschijnselen onderwerp van studie zijn, uiteraard in het bijzonder als het verschijnselen betreft die geheel of gedeeltelijk politiek van karakter zijn. Dit betekent dat voor politicologen hun onderwerp van studie permanent om hen heen aanwezig is. Politicologen staan midden in de maatschappij en geven daar mede vorm aan, terwijl zij tevens op wetenschappelijke wijze proberen maatschappelijke gebeurtenissen en processen te begrijpen.

Voor het op wetenschappelijke wijze bestuderen van politieke verschijnselen zijn vele vaardigheden vereist – met spreekt wel van academische vaardigheden – en kennis van wetenschappelijke normen. Het doel van deze cursus is om u kennis te laten maken met een aantal van deze normen en om u een aantal van die academische vaardigheden bij te brengen. Hiertoe gaat u zelf een eerste wetenschappelijk onderzoek doen; een literatuur onderzoek. Dat lijkt misschien snel, maar het verrichten van wetenschappelijk onderzoek is de ‘core business’ van elke universiteit en daar kun je dus niet vroeg genoeg mee beginnen.

Aan de hand van de lijst met onderwerpen die aan bod komen tijdens de hoor- en werkcolleges van de cursussen Nationale Politiek I en Internationale Politiek I kiest u een onderwerp dat u interesseert en u doet onder begeleiding van uw docent/mentor uw eerste wetenschappelijke onderzoek.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges; computeronderwijs; werkgroepen; bijeenkomsten met de mentor in klein groepsverband; individuele bijeenkomsten met docent/mentor.

Literatuur (circa 300 pagina’s)

Syllabus/Rooster/Reader Politiek en Politieke Wetenschap verkrijgbaar vanaf begin september via de afdeling Onderwijsmaterialen op de eerste verdieping van het FSW gebouw.

Aangeraden

Verschuren, Piet. (laatste ed.), De probleemstelling voor een onderzoek, Utrecht: Het Spectrum

Renkema, Jan. (laatste ed.), Schrijfwijzer Compact, Den Haag: Sdu.

Toetsing

Verschillende opdrachten die voldoende moeten worden gemaakt, enkele vaardigheidsoefeningen en een verslag van een literatuuronderzoek. Het eindcijfer is het cijfer voor het verslag.

Rooster

Hoorcolleges

Dinsdag 6 september, 15-17 uur, Gorl.02 en
Dinsdag 20 september t/m 11 oktober, 15-17 uur, SC01

Computertraining / introductie: literatuur zoeken

Vrijdag 9 september, van 9-11 uur: 1A46, 1A26, 1A28, 1A32, of 13-15 uur: 2B04, 1A32.

Inschrijven voor een van deze mogelijkheden op dinsdag 6 september na college.

Computertraining: literatuur verwijzen

Dinsdag 13 september, 15-17 uur: 1A32, 1A30, 1A26, 1A28, of 11-13 uur: 1A26, 1A46.

Inschrijven voor een van deze mogelijkheden op dinsdag 6 september na college.

Werkgroepbijeenkomsten

Inschrijven voor de overige werkgroepen via Blackboard vanaf 6 september.
Rooster met tijden en zalen in Syllabus/Rooster/Reader van Politiek en Politieke Wetenschap.