Studiegids

nl en

Inleiding Internationale Organisaties

Vak
2011-2012

Omschrijving

Doel: Het verkrijgen van inzicht in de rol van internationale organisaties in de internationale politiek.

Inhoud: De internationale politiek wordt in toenemende mate door internationale organisaties vormgegeven. Welke rol spelen deze organisaties precies? Zijn zij slechts in dienst van staten of hebben ze ook een eigen identiteit en invloed? Hoe worden mondiale machtsverhoudingen in internationale organisaties weerspiegeld? In deze cursus worden de rol en het functioneren van internationale organisaties geanalyseerd. De nadruk zal liggen op de Verenigde Naties (VN). De VN werden in 1945 vooral opgericht om door middel van multilaterale samenwerking een nieuwe wereldoorlog te voorkomen. De Verenigde Naties zijn met 192 lidstaten de belangrijkste mondiale internationale organisatie, die op velerlei terreinen een grote rol speelt. Hoe zit deze grote organisatie in elkaar? Hoe worden besluiten genomen? Welke rol speelt de VN in de internationale politiek? Deze en andere vragen worden ook gesteld over andere internationale organisaties.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges en werkcolleges

Studiematerialen

International Organization (2006), Polity, Politics and Policies, Rittberger en Zangl, Palgrave Macmillan

Toetsing

Schriftelijk tentamen
dinsdag 20 december 2011, 13.00-16.00 uur, USC
Hertentamen
dinsdag 17 januari 2012, 13.00-16.00 uur, USC

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden.

Rooster:

Hoorcolleges
dinsdag 1 november t/m 13 december, 15.00-17.00 uur, SC01 en
donderdag 3 november t/m 15 december, 15.00-17.00 uur, SC01 (behalve 17 nov. dan Gorleus zaal 01 en 24 nov t/m 15 december Gorleus zaal 02)

Werkgroepen
werkgroep 1: woensdag 2 november t/m 14 december, 9.00-11.00 uur, 1A47 (behalve 2 en 9 nov. 5B02)
werkgroep 2: woensdag 2 november t/m 14 december, 9.00-11.00 uur, 5A41 (behalve 2, 9 en 30 nov. 1A24)
werkgroep 3: woensdag 2 november t/m 14 december, 11.00-13.00 uur, SA23 (behalve 2 en 9 nov. 5A41, 16 nov. 5A29 en 7 dec. 1A24)
werkgroep 4: woensdag 2 november t/m 14 december, 11.00-13.00 uur, 5A29 (behalve 16 nov. 1A09 en 7 dec. 1A24)
werkgroep 5: woensdag 2 november t/m 14 december, 11.00-13.00 uur, 5A42 (behalve 16 en 30 nov. 0A33 en 23 nov. 5B04)
werkgroep 6: woensdag 2 november t/m 14 december, 9.00-11.00 uur, 0A33 (behalve 2 en 9 nov. 5A29, 30 nov. SA21 en 7 dec. SA49)