Studiegids

nl en

Muziektheorie: inleiding

Vak 2011-2012

Beschrijving

In veertien hoorcolleges worden de basisbegrippen van de muziektheorie behandeld. Onderwerpen die aan de orde zullen komen, zijn: notatie van toonhoogte en ritme, intervallen, toonladders en toonsystemen, drieklanken, septimeakkoorden en andere samenklanken, akkoordprogressie, melodiebouw en -ontwikkeling, klassieke vormen, stemvoering, koraalzetting, basso continuo en partituurlezen.

Rooster

Eerste semester.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Literatuur

  • Jeffrey Evans, Exploring theory with practica musica. Student ed. Kirkland, WA.: Ars Nova Software, [s.a.].
  • Practica Musica 4. Tekstboek en cd-rom. Te bestellen via boekhandel Selexyz, Leiden.

Contact

Suzanne Konings

Aanmelden

NB: Dit vak staat NIET in Usis. Aanmelden is verplicht, via een inschrijfformulier aan te vragen bij Marten van der Meulen