Studiegids

nl en

Ecologie en Milieu (EBC)

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Ecologie en Milieubiologie 1e jaar

Beschrijving

Inleiding in de populatiebiologie en evolutionaire ecologie van dieren, planten en micro-organismen. Kennismaking met benadering milieubiologie van onderzoek.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Kennismaking met theorie van populatiedynamica en evolutionaire ecologie, zowel van planten als dieren. Studenten moeten met POPTOOLS zelf problemen kunnen analyseren. Studenten lezen en evalueren, met enige hulp, zelf een Engelstalig leerboek.

Eindtermen:
Bekend met ecologische en milieubiologische theorie en modellen. Studenten kunnen modellen uit het boek zelf doorrekenen en verfijnen met POPTOOLS.

Rooster

n.v.t.

Onderwijsvorm

Computerpracticum (4 middagen) hoorcollege, gestructureerd volgens een tekstboek, elk college illustreert een hoofdstuk maar kan dit ook aanvullen, boekhoofdstukken worden besproken in vragenuurtjes en via het discussieforum van Blackboard. Er is leestijd ingepland. Excursie. Een dag Biologie en Samenleving waarover een essay wordt geschreven. Praktische en theoretische ondersteuning van technieken voor monitoring en kartering.

Toetsing

Practicumopdracht inleveren, tentamen met open vragen, essay van 1 pagina A4

Blackboard

Alle colleges staan op Blackboard

Literatuur

Boek, alle colleges alleen op Blackboard, practicumhandleiding. Ecology van Begon, Harper & Townsend (2007, 4e editie) en de ondersteunende website van Blackwell bij het boek. Handleiding POPTOOLS

Aanmelden

Via USIS
Zelf aanmelden als deelnemer via Blackboard.

Contact

Dhr Dr. T.J. de Jong
Email: t.j.de.jong@biology.leidenuniv.nl

Dhr Dr. W.L.M. Tamis
Email: tamis@cml.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Een middag wordt besteed aan Biologie en Samenleving en er is een excursiedag ingepland.