Studiegids

nl en

Biologie

Het bachelorprogramma biologie omvat drie jaar (totaal 180 EC) en is onderverdeeld in een eerste jaar (de propedeuse 60 EC), dat afgesloten wordt met een propedeusediploma en twee vervolgjaren (samen 120 EC). De bachelorfase wordt afgesloten met het behalen van het diploma Bachelor of Science Biologie.

Website Instituut Biologie Leiden – Onderzoeksgroepen

Voor vakinformatie 2011 jaar 1, 2 en 3: Zie tabbladen
Jaar 1 blok 1 2011 – 2012
Jaar 1 blok 2 2011 – 2012
Jaar 1 blok 3 2011 – 2012
Jaar 1 blok 4 2011 – 2012
Jaar 1 blok 5 2011 – 2012
Jaar 1 blok 6 2011 – 2012

Voor Overige informatie: zie “Links”

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
BLOK 1 Basiswiskunde 1
BLOK 1 Basispracticum 1 4
BLOK 1 Chemie van het Leven 1 3
BLOK 1 Moleculaire Genetica 5
BLOK 2 Basispracticum 2 3
BLOK 2 Celbiologie, Celfysiologie en Microbiologie - deel Celbiologie 3
BLOK 2 Celbiologie, Celfysiologie en Microbiologie - deel Celfysiologie 3
BLOK 2 Celbiologie, Celfysiologie en Microbiologie - deel Microbiologie 3
BLOK 2 Project Moleculaire en Cellulaire Biologie 1
BLOK 3 Populair Wetenschappelijk Schrijven 2
BLOK 3 Boekproject 2
BLOK 4 Biodiversiteit Plant en Fylogenie 7
BLOK 4 Evolutie en Biodiversiteit Dier 6
BLOK 5 Biologie van het Organisme / Dier 5
BLOK 5 Biologie van het Organisme / Plant 1
BLOK 6 Ecologie, Gedrag en Milieu 4
BLOK 6 Flora & Excursies 1
BLOK 6 Project Ecologie, Biodiversiteit en Natuurbehoud 3
BLOK 6 Statistiek 3

Tweede Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bio-ethiek (verplicht vak) 6
LPC-1 Mondelinge Presentatievaardigheden (verplicht vak) 3
Biochemie (MCB) 6
Biodiversiteit 1 - Taxa in Ruimte en Tijd (theorie) (EBC) 6
Biodiversiteit 2 - Taxa in Ruimte en Tijd (praktijk) (EBC) 3
Celbiologie (MCB) 6
Chemie van Leven en Dood (Chemie van het Leven 2) (MCB) 3
Ecologie en Milieu (EBC) 6
Evolutie en Ecologie (EBC) 6
Flora Excursie (EBC) 2
Gedragsbiologie (EBC) 6
Microbiologie 1 (MCB) 6
Microbiologie 2 (MCB) 6
Ministages (EBC) 4
Moleculaire Biologie (MCB) 6
Moleculaire Genetica (MCB) 6
Moleculaire Technieken (EBC) 3
Milieubiologie (EBC) 3
Natural Products (MCB) 6
Systems Biology (MCB) 6
Veldonderzoek Gedragsbiologie (EBC) 6
Veldonderzoek Milieubiologie (EBC) 6
Zoologie en Ontwikkelingsbiologie (EBC) 6

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Biodiversity 3 (EBC) 9
Biotechnology: from Gene to Product (MCB) 5
Environmental Processes and Biodiversity (EBC) 9
Human Evolution (EBC) 6
Immunology BioMed (MCB) 8
Imaging Techniques (MCB) 6
Mechanisms of Disease 5
General Research Skills 1 en Scriptie 6
General Research Skills 2 en Stage 30