Studiegids

nl en

Biodiversiteit 1 - Taxa in Ruimte en Tijd (theorie) (EBC)

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Propedeuse behaald

Beschrijving

De studenten krijgen, door colleges, oefeningen en opdrachten inzicht in de grondslagen en methodologie van systematiek en in het bijzonder van fylogenie reconstructie. Zij leren datamatrices opstellen door het formuleren van soorts- en homologiehypotheses, en het uitvoeren van kenmerkanalyses en coderen van kenmerktoestanden. Vervolgens worden de datamatrices geanalyseerd met computerprogrammatuur, waarvan de werking en de methodes transparant gemaakt worden. Hierbij wordt ook ruime aandacht besteed aan de verwerking van moleculaire gegevens, aansluitend op het onderdeel moleculaire technieken. Door de resultaten te verwerken krijgen de studenten kijk op de grondslagen van de taxonomie, met name de principes van classificatie en nomenclatuur, en het maken van identificatiemiddelen. Eveneens wordt kennis gemaakt met biodiversiteitsanalyses op taxonomisch niveau en biogeografie (verspreidingen van soorten). Tevens wordt een overzicht gepresenteerd van onderzoek in NCB Naturalis, van systematische disciplines en van toepassingen van systematische informatie.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Inzicht in de theorie en praktijk van vergelijkend biologisch onderzoek, de systematische aanpak van biodiversiteitstudies en fylogenetische vraagstellingen.
Vergroting van het inzicht in een aantal basale biologische concepten (soort, homologie, ruimtelijke schaalgroottes, tijdschalen) en methoden (grondslagen systematiek & vergelijkende biologie, macro-evolutie, fylogeniereconstructie, interpretatie fylogenetische informatie, evo-devo)

Eindtermen:

Inzicht in:

  1. het doen van morfologische waarnemingen
  2. het hanteren van morfologsche, fylogenetische en biogeografische concepten
  3. het onderscheiden van soorten en kenmerken
  4. het opstellen van een datamatrix
  5. het maken van een fylogenetische analyse
  6. het maken van een biogeografische analyse

Rooster

Globaal:
Week 1: Botanisch (morfologie hogere planten, bestuivingssyndromen, vrucht dispersie, determineren, paleobotanie)
Week 2: Zoologisch (weekdieren, insekten, paleozoologie)
Week 3: Soortconcepten, start Fylogenie
Week 4: Fylogenie, Biogeografie

Onderwijsvorm

Practicum, hoorcolleges, demonstraties, oefeningen/opdrachten.

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Blackboard

Blackboard, computeralgorithmes

Literatuur

Syllabus

Aanmelden

Via USIS

Contact

Marco Roos – Email: roos@nhn.leidenuniv.nl / Peter van Welzen – E-mail: welzen@nhn.leidenuniv.nl

Opmerkingen

n.v.t.