Studiegids

nl en

Leren en cognitie

Vak
2011-2012

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In deze cursus bestudeer je hoe we leren op verschillende momenten in de ontwikkeling, wat daarbij mis kan gaan, en hoe onderwijs zo effectief mogelijk kan inspelen op hoe we leren. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: hoe werkt ons geheugen, hoe worden nieuwe kennis en vaardigheden aangeleerd, wat is de rol van leerstrategieën, motivatie, intelligentie en achtergrondkennis en hoe leren kinderen lezen, schrijven, rekenen en probleemoplossen?

Deze processen en vaardigheden ontwikkelen zich van de voorschoolse leeftijd tot in de volwassenheid, en we zullen deze ontwikkeling en de onderliggende factoren uitgebreid behandelen. Hierbij is enerzijds aandacht voor de processen zelf en anderzijds voor implicaties voor de onderwijspraktijk.

Bovendien besteden we aandacht aan verschillen tussen kinderen, en behandelen we de relatie tussen de ontwikkeling van leren en cognitie en de ontwikkeling van de hersenen.

Leerdoelen

Deze cursus heeft tot doel studenten vertrouwd te maken met de theoretische achtergrond van leren en de cognitieve ontwikkeling, en hen in staat te stellen deze kennis toe te passen op vraagstukken in de schoolcontext.

Eindtermen: 1.1; 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.6; 2.8; 2.9; 2.10; 3.1; 3.2.

Rooster

Rooster Leiden
Rooster Den Haag

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk tentamen (80%) van het eindcijfer, en opdrachten (20%) van het eindcijfer.

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard, onder andere voor cursusmaterialen (naast het tekstboek), en communicatie met docenten en mede-studenten.

Literatuur

  • Byrnes, J. P. (2008). Cognitive Development and Learning in Instructional Contexts, Third Edition. Boston, USA: Pearson Education.

  • Overige literatuur in de vorm van artikelen (wordt tijdens de colleges bekend gemaakt).

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

  • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing

Contact

Neem voor vragen contact op met dr. L. van Leijenhorst, kamer 4A39 of lleijenhorst@fsw.leidenuniv.nl.