Studiegids

nl en

Pedagogische Wetenschappen: Academische Pabo Den Haag

Academische Pabo Den Haag (deel Pedagogische Wetenschappen)

Hartelijk welkom bij de Academische Pabo Den Haag. Deze combinatiestudie wordt verzorgd in samenwerking met Hogeschool Inholland. Het programma van de Academische Pabo bestaat voor een deel uit vakken van de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen en voor een deel uit vakken van de Pabo Hogeschool Inholland.

Tijdens het eerste jaar wordt het universitaire deel van het onderwijsprogramma gegeven op de Campus (locatie Stichthage), de Haagse vestiging van de Universiteit Leiden, met uitzondering van de vakken Onderzoekspracticum 1 en Cursus praktische data-analyse met SPSS. Voor deze onderdelen komen de studenten naar de Faculteit Sociale Wetenschappen in Leiden.

In het tweede jaar worden de universitaire onderdelen Inleiding in de Psychologie, Inleiding in de Sociologie en Professional Child Care gegeven op de Faculteit Sociale Wetenschappen in Leiden. De overige universitaire onderdelen uit het tweede jaar worden gegeven op de Campus (locatie Stichthage).

De beschrijvingen van de vakken die verzorgd worden door het Instituut Pedagogische Wetenschappen vind je hieronder. Het universitaire deel van het rooster van jaar 1 en 2 staat op onze website

In jaar 1 gaat het om de volgende twee vakken: Onderzoekspracticum 1 en Cursus praktische data-analyse met SPSS.

In jaar 2 gaat het om drie vakken: Inleiding in de Psychologie, Inleiding in de Sociologie en Professional Child Care.

Voor de vakken die je in Den Haag volgt en de tentamens die je daar doet is inschrijving in uSis niet nodig.

Op de universitaire vakken van de Academische Pabo is de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2011-2012 van de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van toepassing. In de OER en in de Regels en richtlijnen zijn alle regels die in de opleiding tijdens het collegejaar 2011-2012 van kracht zijn vastgelegd.

Meer informatie en nieuws

Raadpleeg voor meer informatie over het onderwijs in het universitaire deel van de Academische Pabo èn voor het laatste nieuws regelmatig de website van het Instituut Pedagogische Wetenschappen.