Studiegids

nl en

Geschiedenis van het Openbaar Bestuur

Vak
2011-2012

Hoe is ons openbaar bestuur eigenlijk ontstaan? Wat is de oorsprong van hedendaagse instituties en organisaties? Welke invloed heeft het verleden op het hedendaags openbaar bestuur? In het vak bestuursgeschiedenis geven wij de aanzet om op dit soort vragen een antwoord te geven. Enerzijds besteden wij in deze cursus aandacht aan ontstaan, groei en verandering van elementen van het Nederlandse openbaar bestuur. Zo kunnen wij bestuurlijke ontwikkelingen in verleden, heden én toekomst beter doorgronden. Anderzijds hebben wij aandacht voor bestuursgeschiedenis als wetenschappelijke discipline. Het idee dat handelingen en gebeurtenissen in het verleden van invloed zijn op beslissingen in het heden wordt intuïtief veelal erkend. Het blijft echter vaak de vraag hoe, in welke mate en waarom dit dan het geval is. Is kennis van het bestuurlijke verleden, met andere woorden, nuttig of is het alleen maar leuk om te weten? Welke vragen worden er gesteld? Welke methoden en technieken worden er gebruikt? Wat zijn belangrijke definities, concepten en discussies binnen de bestuursgeschiedenis?

Coordinator:
Toon Kerkhoff

Onderwijsvormen:
Hoorcolleges

Studiemateriaal:

-Wagenaar F.P., Kerkhoff, A.D.N. & Rutgers M.R. (red.). (2011). 1000 jaar openbaar bestuur in Nederland. Van patrimoniaal bestuur naar waarborgstaat. Bussum: Coutinho.

-Raadschelders, J.C.N. (1998 / 2000), Handbook of Administrative History. New Brunswick/London.
Dit boek is via internet verkrijgbaar. Kijk voor de aanschaf van dit boek bijvoorbeeld op de Duitse, Engelse of Amerikaanse Amazon websites (hierussen zit vaak een verschil, zeker in levertijd. Versturen vanuit Engeland of Duitsland is vaak sneller dan vanuit de VS). BOL heeft het waarschijnlijk niet in huis. Het boek is in twee versies te verkrijgen. De 1998 versie is de hardcopy, de 2000 versie is de paperback. Grootste verschil zit in de kosten (Paperback is goedkoper). Inhoudelijk is er nauwelijks verschil.

Toetsing:
Nader bekend te maken

Ingangseis:
Geen

Rooster:
Hoorcollege
Woensdag 4/4-16/5
13-15 uur in Gorl.-01 muv 4/4 in Gorl.02. Let op 18/4 geen college, deze wordt gegeven op maandag 16/4 van 13-15 uur in Gorl.02

Tentamen
Vrijdag 25/5 van 13-16uur in USC

Hertentamen
Vrijdag 22/6 van 13-16 uur in de IJSHAL, VONDELLAAN 41 in LEIDEN

Let op! Er kunnen nog wijzigingen optreden in dit rooster