Studiegids

nl en

Vrije Keuzeruimte

Vak
2011-2012

De vrije keuzeruimte van 30 ECTS in het derde jaar kan worden ingevuld met een studieverblijf in het buitenland, een stage of enkele keuzevakken, keuzevakpakket of een minor.

I. Studieverblijf in het buitenland
Een studieverblijf in het buitenland dient te worden gepland in het eerste semester van het derde studiejaar, opdat de student bij terugkeer kan deelnemen aan het bachelorproject in het tweede semester. Nadere informatie kan worden verkregen bij de coördinator internationale uitwisselingen, mw. drs. Jolanda den Heijer (kamer 5A.03)
Kijk voor meer informatie over studeren in het buitenland op de website van Bestuurskunde.

II. Stage
Een stage (15 ECTS of 30 ECTS) dient bij voorkeur te worden gepland in het eerste semester van het derde studiejaar. De omvang van de stage is minimaal drie maanden bij volledige werktijd. Tijdens de stage wordt men begeleid door een docent van het departement en door een medewerker van de stageverle­nende organisatie. Om de stage goed te laten ver­lo­pen, worden voorafgaand aan de stage de afspraken tussen de betrokken partijen – de stageverlener, de uni­versi­teit en de stagiair – vastgelegd in een stageplan. De formulieren hiervoor zijn bij de studieadviseur ver­krijgbaar. Alleen voor vooraf aangemelde en goedgekeurde stageplaat­sen wor­den stu­diepunten toegekend.
Kijk voor meer informatie over stage lopen op de website van Bestuurskunde of neem contact op met de studieadviseur drs. Danielle Ladan (kamer 5B.55).

III. Keuzevakken, keuzevakpakket of minor
Een overzicht van alle keuzevakken, keuzevakpakket of minor vind je in de E-gids. In principe kunnen studenten alle keuzevakken, keuzevakpakketten of minoren binnen de Universiteit Leiden volgen om de vrije keuzeruimte van 30.0 ECTS te vullen. Hierbinnen heb je de mogelijkheid een verdiepend keuzevak binnen bestuurskunde te volgen, zoals Introduction to International Relations.

Als een student een vak of pakket wil volgen die niet in de keuzevakkengids staat, dan kan dit alleen onder de volgende voorwaarden:

-Met toestemming van de betreffende opleiding, en docent
-Het mag geen propedeusevak zijn (!)
-Na overleg dan met de studieadviseur Bachelor drs. Danielle Ladan. Zij zal je verzoek voorleggen aan de examencommissie.

Coordinator
Studieadviseur drs. Daniëlle Ladan

Kamer 5B.55
T: 071-5273747
E: fdjladan@fsw.leidenuniv.nl