Studiegids

nl en

Ethiek

Vak
2011-2012

Ethiek betreft de systematische reflectie op de moraal. Tijdens het vak Ethiek van het Openbaar Bestuur wordt ingegaan op opvattingen over goed en kwaad, over juist en onjuist overheidshandelen. Naast een algemene inleiding in de ethiek en de belangrijkste ethische stromingen (nutsethiek, plichtsethiek en deugdethiek) wordt in dit vak dieper ingegaan op ethische vraagstukken die specifiek spelen binnen het domein van het openbaar bestuur. Besproken worden morele kwesties betreffende rationaliteit, integriteit, waarden, normen en ambtsethiek. Tevens zullen thema’s als de problematiek van de ‘vele handen’ en ‘vuile handen’ de revue passeren.

Coordinator:
Dr. P. Overeem

Onderwijsvormen:
Hoorcolleges

Studiemateriaal:
-Becker, Marcel (2007), Bestuurlijke ethiek: Een inleiding. Van Gorcum ISBN 978-90-232-4364-9
-Mizzoni, John (2010), Ethics: The basics. Wiley Blackwell. ISBN 978-1-4051-8993-4
-Evt. extra artikelen via BlackBoard

Toetsing:
Schriftelijk tentamen

Ingangsadvies:
Propedeuse

Rooster:
Hoorcollege
Maandag 16/4 van 9-11 in 1A20
Maandag 23/4 van 9-11 in SB 45
Vrijdag 27/4, 4/5, 11/5 van 9-11 uur in SB 45
Maandag 14/5 van 9-11 uur in 1A20
Vrijdag 25/5 van 9-11 uur in SB 45.

Tentamen
Dinsdag 5/6/2012 van 9-12 uur in USC
Hertentamen
21/6/2012 van 13-16 uur in de IJSGHAL, VONDELLAAN 41 in LEIDEN
Let op! Er kunnen nog wijzigingen optreden in dit rooster.
__