Studiegids

nl en

Wetenschapsfilosofie

Vak
2011-2012

Welke ideeën over de werkelijkheid en kennisverwerving liggen ten grondslag aan de bestuurskunde? Hoe kunnen bestuurskundigen het openbaar bestuur onderzoeken? Centraal staat de vraag wat voor wetenschap de bestuurskunde is. Het vak Wetenschapsfilosofie & Grondslagen van de Bestuurskunde heeft als rode draad kennistheoretische vraagstukken: de ontwikkeling van het vakgebied, de opvattingen over kennisverwerving en de uitgangspunten op basis waarvan het object van onderzoek begrepen wordt. Om deze complexe materie te behandelen wordt enerzijds een algemene inleiding op de filosofie van de sociale wetenschappen geboden en anderzijds specifiek gekeken naar de aard en ontwikkeling van de bestuurswetenschappen, in het bijzonder de bestuurskunde.

Coordinator:
dr. P. Overeem

Onderwijsvormen
Hoorcolleges en literatuurstudie

Studiemateriaal:

· Philosophy of Social Science: The Philosophical Foundations of Social Thought / Auteur: Ted Benton & Ian Craib / Uitgever: Palgrave MacMillan / Jaar: 2011 (second edition) / ISBN: 978-0230242609

NB: oorsponkelijk stond voorgeschreven het boek: Robert C. Bishop (2007), The Philosophy of the Social Sciences, Londen: Continuum, ISBN: 978-0826489531. Door een inkoopfout van Selexyz moet nu het boek van Benton & Craib worden voorgeschreven. Studenten die Bishop reeds hebben gekocht, mogen dat gebruiken in plaats van Benton & Craib en krijgen een aangepaste versie van het tentamen. Excuses voor het ongemak.

· Public Administration: Traditions of Inquiry and Philosophies of Knowledge / Auteur: Norma M. Riccucci / Uitgever: Georgetown University Press / Jaar: 2010 / ISBN: 978-1589017047
· Enkele wetenschappelijke artikelen (beschikbaar via BlackBoard)

Toetsing:
Schriftelijk tentamen

Ingangseis/advies:
Propedeuse

Rooster:
Hoorcolleges
Woensdag 8/2-21/3 van 11-13 uur in SA-41 muv 14/3 SB-45

*Tentamen:
Maandag 26/3 van 13-16 uur in USC
Hertentamen:
Maandag 4/6/12 van 9-12 uur in USC

Hertentamen
n.n.b.

Let op! Er kunnen nog wijzigingen optreden in dit rooster.
Laatste wijziging: 22/12/2011