Studiegids

nl en

Keuzevak: Internationale Politieke Praktijk

Vak
2011-2012

Omschrijving
In de eerste tien jaar van de 21ste eeuw zien we om ons heen in de wereld meer en meer problematiek die landen niet zelf kunnen oplossen. Tevens lijken de bestaande internationale instellingen en instituties hiertoe ook niet instaat. Dit zien we bijvoorbeeld aan de volgende gebeurtenissen: 9/11 en het internationaal terrorisme; Kyoto en Kopenhagen ten aanzien van de klimaatcrisis; de financiële crisis van landen, banken of munteenheden, bijvoorbeeld Griekenland; internationaal interveniëren en de besluitvorming daartoe tijdens de Arabische omwentelingen, denk aan Libië. De nieuwe machtsverhoudingen in de wereld door de opkomst van Azië en de BRIC(S)-landen, zie de G20. Al deze ontwikkelingen en gebeurtenissen zorgen ervoor dat we niet instaat zijn het mondiale systeem van politiek en governance vorm te geven en tegelijkertijd de problemen aan te pakken. Te meer omdat de realiteit vaak anders blijkt te zijn dan de ‘Haagse’ werkelijkheid en de wetenschappelijke tekentafel.
Het vak ‘Internationale Politieke Praktijk’ zal zich allereerst richten op de mondiale ontwikkelingen van de afgelopen jaren en wat deze betekenen voor de politiek en de verhoudingen in de wereld. Vervolgens zullen we aan de hand van actuele casussen de internationale politieke praktijk trachten te duiden. In het tweede gedeelte van de collegeserie richten we ons op wat de internationale ontwikkelingen betekenen voor de nationale politiek en het bestuur. We kijken hoe zij omgaan met de internationalisering van besluitvorming. Bovendien nemen we glocalisering waar. Daarnaast zien we dat veel politieke partijen steeds kritischer staan tegenover internationalisering. Dit geldt ook voor de bevolking, zie de uitkomst van het referendum over het Europees grondwettelijk verdrag. We kijken ook naar wat dit betekent voor het landsbestuur. Kortom, het vak ‘Internationale Politieke Praktijk’ kijkt enerzijds naar de ontwikkelingen in de internationale politiek en anderzijds hoe dit zijn weerslag heeft op politiek en bestuur in Nederland.

Coördinator
Hidde Onstein (contact voor aanmelding en vragen via: keuzevak@cdh.leidenuniv.nl)

Docenten
Prof. dr. Jouke de Vries – Hoogleraar Bestuurskunde en decaan van de faculteit Campus Den Haag
Prof. mr. Jaap de Hoop Scheffer – Hoogleraar Vrede, Recht en Veiligheid op de Pieter Kooijmans-leerstoel en onder andere voormalig secretaris-generaal van de NAVO

Onderwijsvormen
7 verplichte colleges van 2 uur

Studiemateriaal
T.B.A.

Toetsing
Paper van 2500 woorden (excl. noten)

Ingangseisen
Propedeuse

Rooster
Dinsdag 1 November 2011 – 13.00 – 15.00
Dinsdag 8 November 2011 – 11.00 – 13.00
Dinsdag 15 November 2011 – 13.00 – 15.00
Dinsdag 22 November 2011 – 13.00 – 15.00
Dinsdag 29 November 2011 – 13.00 – 15.00
Dinsdag 6 December 2011 – 13.00 – 15.00
Dinsdag 13 December 2011 – 13.00 – 15.00

Het onderwijs zal verzorgd worden op de Campus Den Haag, locatie Stichthage (boven het Centraal Station in Den Haag) in zaal Lange Voorhout