Studiegids

nl en

Focus 5a+6: Premoderne Teksten (Klassiek Japans)

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Tweedejaars Taalvakken en Inleiding Klassiek Japans afgerond of vergelijkbaar niveau

Beschrijving

De cursus beoogt de student oefening te geven in het lezen van oudere Japanse teksten die in de klassieke orthografie gesteld zijn en oudere fasen van de taal representeren, i.e. de categorie van teksten die Bungo (schrijftaal) of Koten (Klassieke teksten) wordt genoemd. Behalve aan de analyse- en vertaalvaardigheid wordt ook aandacht besteed aan de contekst waarin de teksten tot stand zijn gekomen, zowel historische achtergronden als het publiek waar de teksten zich op richtten.

Leerdoelen

Ervaring in het lezen van Klassieke teksten, zowel in druk- als manuscript vorm. Kennis van specifieke genre’s. Gebruik van naslagwerken en databases. Vaardigheden die de oudere fasen van de Japanse cultuur voor de student ontsluiten en hem daardoor toegang geven tot primair bronmateriaal.

Rooster

vrijdag 9.00-11.00 uur.

Onderwijsvorm

werkcollege

Toetsing

Actieve deelname aan college met voorbereiding en opdrachten en een minimale aanwezigheid van 70% van de colleges (20%),
schriftelijk tentamens over behandelde stof verdeeld in een mid-term (35%) en een afrondend deel (45 %)

Blackboard

Blackboard als informatiemedium en voor het inleveren (posten) van opdrachten.

Literatuur

Verplicht:
1. Syllabus Beknopte grammatica Klassiek Japans (verkrijgbaar bij Studiepunt).
2. Woordenboek klassiek Japans, bijv.
Ono Susumu, Iwanami kogo jiten, Iwanami shoten, Tokyo 1994 (6) of:
Kindaichi Haruhiko, Shin meikai kogo jiten, Tōkyo : Sanseido (Meest recente editie: 1995).
Informatie over de Reader komt op Blackboard

Aaanmelden

via uSis

Contact

Dr. H van der Veere (h.van.der.veere@hum.leidenuniv.nl)