Studiegids

nl en

BA1-seminar: Vanzelfsprekend Japans - inleiding tot volkskunde/minzokugaku

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In de eerste helft van deze cursus wordt een inleiding gegeven op de geschiedenis van de volkskunde (de studie van het alledaagse) in modern Japan, waarbij de nadruk ligt op de bestudering van veranderingen in het hedendaagse gewone leven. Als aan mensen gevraagd wordt waarom ze een bepaald gebruik naleven of een bepaald aspect van de alledaagse gewoonten (zoals hygiëne of beleefdheid) aangeven als deel van hun identiteit als Japanners, is een veelgehoord antwoord: “Omdat onze voorouders dat ook zo deden”. Bij nadere studie blijkt soms dat deze opvatting niet altijd met de werkelijkheid strookt, en dat feiten van het verleden niet zonder meer gelijk zijn aan beeldvorming die in het heden heerst.

In de tweede helft van de cursus wordt nadruk gelegd op de toepassing van de standpunten die zijn besproken in het eerste deel van de collegereeks. Aan de hand van een aantal specifieke case studies over onderwerpen die veelal geacht worden “vanzelfsprekende Japanse traditie” te zijn, wordt onderzoek gedaan naar de wisselwerking tussen traditie en moderniteit in de levens van Japanse mensen, en de manier waarop dit hun beeld van wat “Japans” is beïnvloedt.

Leerdoelen

Deze cursus verschaft de student inzicht in de aard en geschiedenis van de Japanse volkskunde (minzokugaku), en in de manier waarop deze discipline een handleiding kan zijn bij het bestuderen van alledaagse zaken in Japan. Het is de bedoeling dat de student na deze cursus kritisch kan kijken naar en vragen stelt over aspecten van de Japanse cultuur die op het eerste gezicht vanzelfsprekend “Japans” lijken, maar dat misschien niet altijd zijn.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege
De lessen zullen bestaan uit een hoorcollege in het eerste uur, en presentaties door de studenten en discussie in het tweede uur.

Blackboard

Bij deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Een week voor aanvang van de cursus zal een oriënterend artikel over folklore te vinden zijn, dat de student geacht wordt te lezen voor het eerste college.

Literatuur

Literatuur staat in de reader “BA1 seminar – Vanzelfsprekend Japans: inleiding tot volkskunde / minzokugaku”, verkrijgbaar voor aanvang van de cursus.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Elmer Veldkamp