Studiegids

nl en

Werkcollege BA3 Beeldende kunst en wooncultuur 1800-heden: De representatie van de kunstenaar/het kunstenaarsatelier in de negentiende en twintigste e

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Afgeronde tweedejaars Werkcolleges (BA2) en Excursiewerkcollege (of het equivalent daarvan).

Beschrijving

In dit werkcollege – qua niveau een zwaarder werkcollege dan de gelijknamige tweedejaars cursus – zal door middel van een kritische analyse van het boek ‘Mythen van het atelier’ en andere nader op te geven teksten inzicht verkregen worden hoe de Nederlandse kunstenaar en zijn atelier in de negentiende en in de twintigste eeuw werden gerepresenteerd.
Naast het lezen van teksten zullen schilderijen, foto’s en tekeningen (o.a. uit de collectie van de Universiteitsbibliotheek) worden geanalyseerd.

Leerdoelen

De student leert relevante kunsthistorische literatuur te analyseren en in onderzoek te gebruiken. De student leert deelvragen met betrekking tot het thema te formuleren en die te verwerken in in een goed opgebouwd referaat en een schriftelijk verslag.

Rooster

Conceptrooster: maandag 19.00 – 20.30 en/of 20.30.00-22.00 uur. Maar let op: voor het definitieve rooster zie: http://www.hum.leidenuniv.nl/kunstgeschiedenis/roosters/collegeroosters-timetable.html

Onderwijsvorm

Werkcollege. Let op: er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat de cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook het OER.)

Toetsing

De cursus wordt getoetst door middel van een afsluitend werkstuk.

Blackboard

Ja.

Literatuur

M. Jonkman, E. Geudeker (red.), Mythen van het atelier. Werkplaats en schilderpraktijk van de negentiende-eeuwse Nederlandse kunstenaar, Den Haag/Zwolle 2010.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Drs. M.A. de Ruiter: m.a.de.ruiter@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Afhankelijk van de groepsgrootte bestaat de mogelijkheid dat dit werkcollege wordt uitgesplitst in een groep Beeldende kunst 1800-heden (“De representatie van de kunstenaar in de negentiende en twintigste eeuw”) en een groep Design en woonscultuur 1800-heden (“De representatie van het kunstenaarsatelier in de negentiende en twintigste eeuw”). Het is hoe dan ook mogelijk om door differentiatie in de onderzoeksvraag een accent te leggen.