Studiegids

nl en

Materiaalkunde 1

Vak
2012-2013

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

Dit studie-onderdeel geeft een algemeen overzicht van de aard en de kenmerken van de belangrijkste grondstoffen die in het verleden zijn gebruikt voor het maken van verschillende voorwerpen en de wijze waarop de artefacten zijn gemaakt. Het herkennen van de verschillende materialen en de beschrijving van de belangrijkste technologische kenmerken staan hierbij centraal.

Leerdoelen

 • Onderscheiden van aardewerk, (vuur)steen, been en gewei;

 • Determineren van natuursteen op hoofdtype;

 • Kennis van de kenmerken van verschillende grondstoffen;

 • Kennis van de belangrijkste productieprocessen van aardewerk, (vuur)steen, bouwmaterialen, been, gewei, textiel, metaal en glas.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • Hoorcollege en tentamen (5 ects);

 • 60 uur practicum (3 ects).

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuserooster.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege;

 • Practicum.

Toetsvorm

 • Schriftelijk tentamen, multiple choice (100 % van het eindcijfer voor het college);

 • Opdrachten.

Toetsvorm deadline

Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.
De opdrachten moeten tijdens het practicum voltooid worden.

Literatuur

 • H. Hodges, Artifacts. An introduction to early materials and technology. London. 1964 (met herdrukken), aan te schaffen;

 • Syllabus;

 • PowerPoint presentaties over de collegestof.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw prof. dr A.L. van Gijn of mw dr J.A. Mol.

Opmerkingen

Het practicum (2 weken) zal plaatsvinden in januari.

Het practicum wordt eenmaal per jaar aangeboden. Indien het niet gehaald wordt, dien je het jaar erop het gemiste onderdeel te herkansen. Zie ook het toetsbeleid van de opleiding Archeologie.