Studiegids

nl en

Archeologie in de praktijk

De minor Archeologie in de praktijk biedt je een degelijke basis in de Archeologie aan. Na afloop van deze minor heb je inzicht gekregen in de wijze waarop het archeologische databestand tot stand komt, hoe dergelijke data worden verwerkt in een theoretisch model, en kun je assisteren bij een opgraving.

De minor is samengesteld uit bestaande vakken, deels uit de propedeuse, deels uit de BA3 van de opleiding Archeologie. Er worden algemene methodische vakken aangeboden, die in een breder perspectief worden toegepast in 2 specialistische vakken. Dit jaar is dat de klassieke Mediterrane wereld.
Het eerste specialisatievak geeft een beeld van de Romeinse samenleving, het tweede vak behandelt de theoretische, methodische en ethische aspecten die een rol spelen bij het doen van veldwerk in het Middellandse Zeegebied.

Ten slotte zal aan het einde van het tweede semester de kennis in praktijk worden gebracht met oefeningen in Leiden, en veldwerk in Oegstgeest.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met mw dr J.A. Mol, directeur Undergraduate School of Archaeology.

Aanmelden

Als student aan de Universiteit Leiden kun je je aanmelden voor deze minor door je in uSis in te schrijven met de code 1043MAP01N. Hiermee schrijf je je in voor de gehele minor.

Daarnaast dien je je ook nog per vak apart aan te melden in uSis, voor zowel de colleges, practica (indien van toepassing), als tentamens. De codes hiervoor staan per vak in de e-studiegids, zie de beschrijvingen onder de tab “Programma”.
De benodigde studieactiviteitnummers staan vermeld in de roosters.

Studeer je niet aan de Universiteit Leiden, dan word je ook van harte uitgenodigd om aan onze minor deel te nemen. Als niet-Leidse student moet je je echter wel eerst als gaststudent aanmelden. Hiervoor dien je allereerst een ingevuld formulier in te leveren bij de studieadviseur van de Faculteit der Archeologie, mw drs F. Tomas.

Zie de gaststudent/bijvakstudent pagina voor alle informatie over de inschrijving als gaststudent.

Programma

Vak EC Semester 1 Semester 2

Inleidende vakken:

Archeologische methoden en technieken 1 5
Materiaalkunde 1 8

Veldwerk:

Praktijkopleiding 1 2
Praktijkopleiding 2 (voor minorstudenten) 5

Regionale verdieping:

Archeologie van de Mediterrane wereld 2: Het Romeinse Rijk 5
Veldwerk in het klassieke Mediterraneum 5