Studiegids

nl en

Linguistics 2: The Syntax of English

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus is een introductie tot de syntaxis van het Modern Engels. Er wordt aandacht besteed aan de indeling van woorden in syntactische categorieën, aan de combinatie van woorden tot woordgroepen en aan de combinatie van woordgroepen tot zinnen. Ook zal aandacht worden besteed aan de functie van woorden en woordgroepen in de zin en aan de complementstructuur van werkwoorden.

Leerdoelen

– Studenten hebben inzicht in de grammaticale structuur van het Modern Engels .
– Studenten hebben kennis gemaakt met enkele methodes van taalkundige analyse.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

Toetsing

  • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

Blackboard

Ja, voor mededelingen en het ter beschikking stellen van studiemateriaal en proeftentamens. Zie Blackboard

Literatuur

  • N. Burton-Roberts (2011), Analysing sentences: An introduction to English syntax, 3rd edn. Harlow Pearson.

  • D. Crystal (1995), Cambridge encyclopedia of the English language, Cambridge: C.U.P. (2nd edition 2003).

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Eerstejaarsstudenten kunnen zich niet aanmelden. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studiecoördinator: Ms T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, room 103C.