Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

English Language and Culture

De opleiding Engelse taal en cultuur biedt voor studenten met een Bachelordiploma HBO Lerarenopleiding een pre-mastertraject (of schakelprogramma) aan dat voorbereidt op het Masterprogramma Engelse taal en cultuur. Het pre-mastertraject omvat 55 ECTS. Na het behalen van het schakelprogramma krijgt men toelating tot de Master Engelse taal en cultuur. Daarna is het mogelijk een eerstegraads lesbevoegdheid te behalen bij het ICLON.

De pre-master heette voorheen schakelprogramma. Schakelprogramma’s voor deze opleiding van voorgaande jaren vind je in het Archief schakelprogramma’s.