Studiegids

nl en

Paleolithische archeologie

Vak
2012-2013

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Propedeuse Archeologie behaald.

Beschrijving

De evolutie van menselijk gedrag en cultuur vormt de kern van de paleolithische archeologie. In deze cursus wordt ingegaan op 4 stappen:
1) de eerste archeologische vindplaatsen in Afrika;
2) de vroegste bewoning van Europa;
3) Neanderthalers in Europa;
4) Homo sapiens.
Aan de hand van recente wetenschappelijke publicaties worden onderwerpen als vuursteentechnologie, jacht op groot wild, grafritueel en dergelijke besproken. Daarnaast is er de mogelijkheid tot ‘hands-on experience’ met paleolithische vuurstenen artefacten.

Leerdoelen

  • Het kunnen beschrijven van de belangrijkste thema’s en methoden in de paleolithische archeologie;

  • Het kunnen beschrijven van de belangrijkste theorieën over de evolutie van menselijke gedrag;

  • Primaire beschrijvingen van vuurstenen artefacten kunnen maken;

  • Kritische analyse van wetenschappelijk debat kunnen maken;

  • Kunnen discussiëren (vragen, kritiek leveren, kritiek verwerken).

Ects berekening

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 7×2 uur hoorcollege;

  • 280 pagina’s literatuur;

  • Opdrachten en essay.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het verdiepingscollege rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsvorm

Wekelijkse kleine opdrachten, essays en/of presentaties.

Toetsvorm deadline

Het essay moet 26 oktober 2012 ingeleverd zijn.

Literatuur

Wordt opgegeven tijdens college.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr A. Verpoorte.