Studiegids

nl en

Internationale Politiek I: Theorieën en Benaderingen

Vak
2012-2013

Omschrijving

Doel: 1. Brede oriëntatie op de belangrijkste vraagstukken en debatten in de internationale betrekkingen. 2. Schriftelijke en mondelinge rapportage over politicologische kennis.

Inhoud: De cursus geeft een inleiding in de internationale politiek vanuit een theoretisch perspectief. Als discipline houdt de internationale betrekkingen zich bezig met de studie van politieke interacties op mondiaal niveau. Daarbij zijn staten nog steeds de belangrijkste actoren, hoewel de invloed van bijvoorbeeld internationale gouvernementele organisaties (zoals de Verenigde Naties) en non-gouvernementele organisaties (zoals Amnesty International) ook is toegenomen. Hoe is het gedrag van deze en andere actoren te verklaren? Deze vraag staat centraal in de cursus. Verklaringen vanuit verschillende denkscholen, zoals het realisme, het liberalisme, en het constructivisme, komen uitgebreid aan bod. In de cursus worden de belangrijkste inzichten die deze theorieën te bieden hebben behandeld aan de hand van concrete voorbeelden. Daarom zal er ook aandacht zijn voor specifieke kwesties en ontwikkelingen in de internationale politiek, zoals globalisering, regionalisme, terrorisme, oorlog en vrede, mensenrechten, armoede en ontwikkeling, en nucleaire non-proliferatie.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges & werkcolleges.

Studiemateriaal

Aantal te bestuderen pagina’s literatuur ca. 650:

Heywood, Andrew. 2011, Global Politics, Houndmills/New York: Palgrave Macmillan.

Reader met artikelen en hoofdstukken (e-print).

http://www.fsw.leidenuniv.nl/studenten/nieuws/nieuwe-bestelprocedure-readers-fsw.html

Toetsing

Schriftelijk tentamen
Maandag 22 oktober 2012, 13.00-16.00 uur, USC

Hertentamen
Maandag 7 januari 2013, 13.00-16.00 uur, USC

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden

Rooster

Hoorcollege
dinsdag 4 september t/m 16 oktober, 13.00-15.00 uur, SC01 (2 oktober komt helaas te vervallen i.v.m. omstandigheden) en
donderdag 6 september t/m 18 oktober, 15.00-17.00 uur, SC01

Werkgroepen
werkgroep 1: woensdag 5 september, 9.00-11.00 uur, SA29 en
maandag 10 september t/m 15 oktober, 9.00-11.00 uur, SA29
werkgroep 2: woensdag 5 september, 9.00-11.00 uur, SA23en
maandag 10 september t/m 15 oktober, 9.00-11.00 uur, SA23
werkgroep 3: woensdag 5 september, 9.00-11.00 uur, 5B16 en
maandag 10 september t/m 15 oktober, 9.00-11.00 uur, SA37
werkgroep 4: woensdag 5 september, 9.00-11.00 uur, SA31 en
maandag 10 september t/m 15 oktober, 9.00-11.00 uur, 1A24
werkgroep 5: woensdag 5 september, 13.00-15.00 uur, SA29 en
maandag 10 september t/m 15 oktober, 11.00-13.00 uur, SA29
werkgroep 6: woensdag 5 september, 13.00-15.00 uur, SA23 en
maandag 10 september t/m 15 oktober, 11.00-13.00 uur, SA23
werkgroep 7: woensdag 5 september, 13.00-15.00 uur, 5B16 en
maandag 10 september t/m 15 oktober, 11.00-13.00 uur, SA37
werkgroep 8: woensdag 5 september, 13.00-15.00 uur, SA31 en
maandag 12 september t/m 15 oktober, 11.00-13.00 uur, 6C03
werkgroep 9: woensdag 5 september, 15.00-17.00 uur, SA29 en
maandag 10 september t/m 15 oktober, 15.00-17.00 uur, SA29
werkgroep 10: woensdag 5 september, 15.00-17.00 uur, SA23 en
maandag 10 september t/m 15 oktober, 15.00-17.00 uur, SA21
werkgroep 11: woensdag 5 september, 15.00-17.00 uur, 5B16 en
maandag 10 september t/m 15 oktober, 15.00-17.00 uur, 5B16
werkgroep 12: woensdag 5 september, 15.00-17.00 uur, 1A33 en
maandag 10 september t/m 15 oktober, 15.00-17.00 uur, 1A33