Studiegids

nl en

Nationale Politiek II: Nederlandse Politieke Geschiedenis

Vak
2012-2013

Omschrijving

Doel: 1. Historische verdieping van de kennis over de ontwikkeling van het Nederlandse politieke systeem. 2. Verbetering van de leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en van het vermogen relevante wetenschappelijke literatuur op te zoeken.

Inhoud: In de cursus wordt uitgebreid stil gestaan bij de politieke geschiedenis van Nederland in de negentiende en vooral de twintigste eeuw. De constitutionele ontwikkeling van Nederland en de geschiedenis van politieke stromingen krijgen hierbij extra aandacht.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit hoorcolleges (een of twee keer per week) en werkgroepen (één keer per week). Per bijeenkomst wordt literatuur opgegeven die de deelnemers tevoren grondig dienen te bestuderen. Tijdens de werkcolleges, die in kleinere groepen plaatsvinden dan het hoorcollege, wordt een actieve inbreng van studenten verwacht, onder meer door het bespreken van de opgegeven en bestudeerde literatuur en door het voeren van debat.

Studiemateriaal

Friso Wielinga, Nederland in de twintigste eeuw, Amsterdam (Boom), 2009

Tot de tentamenstof behoren tevens:

Piet de Rooy, Republiek van Rivaliteiten; Nederland sinds 1813, Amsterdam (Metz en Schilt), 2005; hoofdstukken 1 t/m 4 (te vinden op blackboard onder ‘Content’)

Reader Nationale Politiek II; Nederlandse Politieke Geschiedenis (e-reader, vlak tevoren verkrijgbaar), behalve de bronteksten.

Toetsing

Schriftelijk tentamen
Maandag 17 december 2012, 9.00-12.00 uur, USC

Hertentamen
Woensdag 16 januari 2013, 9.00-12.00 uur, FSW SA41

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden

Rooster:

Hoorcollege
maandag 29 oktober t/m 10 december, 11.00-13.00 uur, 1A20 en
donderdag 1 november t/m 13 december, 11.00-13.00 uur, SA41 (behalve 8 nov. Gorl. Havz.)

Werkgroepen
werkgroep 1: woensdag 31 oktober t/m 12 december, 9.00-11.00 uur, 5B16
werkgroep 2: woensdag 31 oktober t/m 12 december, 9.00-11.00 uur, 6C03 (geen college op 28 november, in plaats daarvan vrijdag 30 november 11.00-13.00 uur, 1A09)
werkgroep 3: woensdag 31 oktober t/m 12 december, 11.00-13.00 uur, 5B16
werkgroep 4: woensdag 31 oktober t/m 12 december, 13.00-15.00 uur, 1A47 (except 14 November 1A41)