Studiegids

nl en

Statistiek I: Beschrijven en Presenteren

Vak
2012-2013

Omschrijving

Doelen: 1. Het geven van een inleiding in het gebruik van statistische methoden ten behoeve van politicologisch onderzoek. 2. Het uitvoeren van statistische analyses met behulp van SPSS.

Inhoud: Bij het bestuderen van vraagstukken op het gebied van de Politieke Wetenschap en de leer der Internationale Betrekkingen kan een onderzoeker empirische vragen stellen, zoals ‘wat is de invloed van opvattingen over Europese integratie op de voorkeuren voor politieke partijen?’ of ‘wat is de relatie tussen politieke systemen en het voeren van oorlog?’. Voor het beantwoorden van dergelijke empirische vragen hebben we i) data nodig en ii) methoden en technieken voor het verwerken van de data. In de cursus Statistiek I ligt het accent op de beschrijving van de data en het bekend maken met het computerprogramma IBM SPSS Statistics (SPSS).

De hoorcolleges geven een introductie in de statistische analyse aan de hand van het boek van George Argyrous Statistics for Research. With a Guide to SPSS. In de werkcolleges worden de studenten bekend gemaakt met het omgaan met SPSS. Op basis van de behandelde stof in de hoorcolleges worden vragen en opdrachten opgesteld die in de werkgroepen verder worden uitgewerkt. Het fundament van de statistiek is de kansberekening en uit de data van afgelopen jaren kan worden vastgesteld dat de kans op het halen van een voldoende voor deze cursus sterk wordt bepaald door de aanwezigheid bij de hoor- en werkcolleges. De studenten die voorafgaand aan het hoorcollege de literatuur bestuderen en voorafgaand aan het werkcollege de opdrachten hebben gemaakt krijgen merendeels een hoog cijfer.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit twee maal per week hoorcollege en één keer per week werkcollege. De gepresenteerde sheets van het hoorcollege zijn vooraf beschikbaar op Blackboard. De opdrachten voor de werkgroepen en de data files worden ook op Blackboard geplaatst. De werkgroepen worden in de computerzalen gegeven. Voor nadere informatie zie programma op Blackboard.

Studiemateriaal

Aantal pagina’s 300: deel 1 en 2 van het handboek.

George Argyrous Statistics for Research. With a Guide to SPSS, Sage Publication.

Studenten dienen het SPSS Statistics, ed. 19 of 20 programma bij SURF aan te kopen.

Toetsing

Schriftelijk tentamen in computerzalen.

Schriftelijk tentamen
Donderdag 28 maart 2013, 15.00-18.00 uur, FSW diverse zalen

Hertentamen
Vrijdag 7 juni 2013, 9.00-12.00 uur, FSW diverse zalen

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden

Rooster:

Hoorcollege
Maandag 4 februari t/m 18 maart, 15.00-17.00 uur, SC01 en
Woensdag 6 februari t/m 20 maart, 15.00-17.00 uur, SC01

Werkgroepen
werkgroep 1: donderdag 7 februari t/m 21 maart, 9.00-11.00 uur, 1A26 (pc)
werkgroep 2: donderdag 7 februari t/m 21 maart, 9.00-11.00 uur, 1A28 (pc)
werkgroep 3: donderdag 7 februari t/m 21 maart, 9.00-11.00 uur, 2B04 (pc)
werkgroep 4: donderdag 7 februari t/m 21 maart, 11.00-13.00 uur, 2B04 (pc)
werkgroep 5: donderdag 7 februari t/m 21 maart, 11.00-13.00 uur, 1A30 (pc)
werkgroep 6: donderdag 7 februari t/m 21 maart, 11.00-13.00 uur, 1A32 (pc)
werkgroep 7: donderdag 7 februari t/m 21 maart, 13.00-15.00 uur, 2B04 (pc)
werkgroep 8: donderdag 7 februari t/m 21 maart, 13.00-15.00 uur, 1A26 (pc)
werkgroep 9: donderdag 7 februari t/m 21 maart, 17.00-19.00 uur, 1A28 (pc)
werkgroep 10: donderdag 7 februari t/m 21 maart, 17.00-19.00 uur, 1A26 (pc)