Studiegids

nl en

Europese Geschiedenis

Vak
2012-2013

Coordinator

Dr. J.H.C. Kern (j.h.c.kern@hum.leidenuniv.nl)

Omschrijving

Doelen: 1. Het verwerven van kennis over en inzicht in de historische verscheidenheid van Europa binnen het kader van een gemeenschappelijk Europees moderniseringsproces tijdens de negentiende en twintigste eeuw.
2. Het kunnen geven van een presentatie en het kunnen voeren van een discussie op academisch niveau aan de hand van historisch onderbouwde kennis en argumenten over aspecten uit de Europese politieke, sociale en culturele geschiedenis van de afgelopen twee eeuwen.

Inhoud: De politieke kaart van Europa is sinds 1989 stormachtig veranderd. In Oost-Europa viel een socialistisch imperium uiteen en werden politieke regimes in korte tijd opgebroken door middel van nationalistische identificaties. Aan de andere kant is West-Europa bezig met een gecompliceerd proces van schaalvergroting, waardoor steeds meer bevoegdheden verschuiven van het niveau van de staat naar dat van bovenstatelijke organisaties, zoals de EU. Om deze tegenstrijdige tendensen te begrijpen is kennis van ontwikkelingen op langere termijn onontbeerlijk. Inzicht in de historische pluraliteit van Europa binnen het kader van een gemeenschappelijk moderniseringsproces is de doelstelling van dit college. Daarbij is het van belang te letten op de wisselwerking tussen de veranderingen op politiek-institutioneel, sociaal-economisch, en cultureel-mentaal gebied in de twee eeuwen Europese geschiedenis vanaf de Franse Revolutie tot en met de Val van de Muur.

Onderwijsvormen

De opzet van de cursus is als volgt: 1) een hoorcollege van 2 uur wekelijks, waarin de chronologische hoofdlijnen en algemene theoretische problemen worden behandeld door de docent; 2) een (verplicht) werkcollege van 2 uur per week, waarin discussie over de stof plaatsvindt aan de hand van vragen en referaten door de studenten; 3) de bestudering van een handboek teneinde een overzicht te verwerven van de Europese geschiedenis tussen 1789 en 1989.

Studiemateriaal

Aantal te bestuderen pagina’s: 370.

J.P. McKay e.a., _A History of Western Society, Vol. C, From the Revolutionary era to the present (10th edition, Boston 2011) ISBN 978-0-312-64063-7.

Toetsing

Een schriftelijk tentamen (3/4 van het eindcijfer).

Een beoordeling van de bijdrage in de werkcolleges (1/4 van het eindcijfer).

Schriftelijk tentamen eerste gelegenheid
Woensdag 29 mei 2013, 13.00-16.00 uur, USC

Schriftelijk tentamen tweede gelegenheid
Woensdag 26 juni 2013, 9.00-12.00 uur, USC

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden

Rooster:

Hoorcollege
maandag 8 april t/m 13 mei, 11.00-13.00 uur, Gorl.01 (behalve 15 april KOG C131)

Werkgroepen
werkgroep 1: dinsdag 2 april t/m 21 mei, 13.00-15.00 uur, SA23 (behalve 2 april 1A47 en i.p.v. 30 april, 29 april 5A42)
werkgroep 2: dinsdag 2 april t/m 21 mei, 11.00-13.00 uur, SA21 (i.p.v. 30 april, 29 april 17.00-19.00 uur 1A47)
werkgroep 3: dinsdag 2 april t/m 21 mei, 15.00-17.00 uur, SA23 (i.p.v. 30 april, 29 april 13.00-15.00 uur 1A22)
werkgroep 4: dinsdag 2 april t/m 21 mei, 15.00-17.00 uur, 6C03 (i.p.v. 30 april, 29 april 13.00-15.00 uur 5A37)
werkgroep 5: woensdag 3 april t/m 22 mei, 9.00-11.00 uur, SA29
werkgroep 6: woensdag 3 april t/m 22 mei, 9.00-11.00 uur, SA23
werkgroep 7: woensdag 3 april t/m 22 mei, 11.00-13.00 uur, 1A24
werkgroep 8: woensdag 3 april t/m 22 mei, 11.00-13.00 uur, SA23
werkgroep 9: woensdag 3 april t/m 22 mei, 13.00-15.00 uur, SA29
werkgroep10: woensdag 3 april t/m 22 mei, 13.00-15.00 uur, SA23