Studiegids

nl en

Moderne Koreaanse Geschiedenis

Vak
2012-2013

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Overzicht van de geschiedenis en de geschiedschrijving van Korea na 1876. Behandeld worden de politieke, economische en maatschappelijke hervormingen in Korea vanaf het einde van de 19e eeuw. Centrale thema’s zijn imperialisme en kolonisatie, nationalisme en moderne natievorming, collaboratie en verzet, nationale tweedeling en de Koude Oorlog.

Leerdoelen

 • Inzicht in de moderne geschiedenis van Korea;

 • Kennismaking met verschillende historische interpretaties;

 • Kritische benadering van gangbare concepten en begrippen;

 • Bevorderen van de schrijfvaardigheid.

Rooster

Voor meer informatie zie rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

 • twee tussentijdse schriftelijke multiple choice tentamens toesten feitenkennis (40%) – 1 schriftelijk commentaarstuk op aanvullende literatuur (10 %) – opzet eindpaper (10%) – eindpaper, 2500 woorden (40%)

Blackboard

Ja: – syllabus – aanvullende literatuur – discussion board – aanleveren commentaarstukken & eindpaper

Literatuur

 • Carter J. Eckert, et.al. Korea Old and New. A History (Ilchokak Publishers, 1991);

 • Adrian Buzo, The Making of Modern Korea, 2nd ed. (Routledge, 2007);

 • Micheal E. Robinson, Korea’s Twentieth-Century Odyssey (University of Hawai’i Press, 2007)

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar:

 • Totale studielast: 140 uur;

 • 26 contacturen (2 uur/week);

 • 40 uur voor het bestuderen van de verplichte literatuur (3uur/week);

 • 75 uur voor het schrijven van een werkstuk.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Dhr. Dr. K. de Ceuster

Opmerkingen