Studiegids

nl en

Seminar 2: perspectieven op Korea

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Goede leesvaardigheid Engels, elementaire kennis van de Koreaanse geschiedenis. Eerstejaarsvakken Koreaans met succes afgesloten.

Beschrijving

Traceren van de geschiedenis van het vakgebied van de Koreanistiek aan de hand van analyses van visies op Korea van de 17e eeuw tot heden. Aandacht gaat daarbij uit naar de vraag in hoeverre de gehanteerde perspectieven ongelijke machtsverhoudingen weerspiegelen en naar de problematiek van de studie van andere culturen . Het oefenen van academische vaardigheden (zoals het kritisch verwerken van wetenschappelijke informatie, het schrijven van een wetenschappelijk paper en het analyseren van wetenschappelijke strategieën) staat tevens centraal in dit college.

Leerdoelen

  • Verwerven van inzicht in de geschiedenis van het vakgebied

  • kritisch omgaan met (wetenschappelijke) teksten

  • het ontmaskeren van de strategie in een tekst en dat inzicht onder woorden brengen.

  • Oefening in het schrijven van een academisch betoog

Rooster

Dag en tijd waarop de cursus wordt aangeboden of een link naar het rooster op de opleidingswebsite. Als het betreffende rooster in jaren is verdeeld (propedeuse, tweede jaar etc.), graag het jaar vermelden waar dit vak te vinden is.

Onderwijsvorm

Zelfstandige literatuurstudie en schrijven van academisch paper in situ (Korea). Dit vak wordt gevolgd door de tweedejaars Koreastudies die in het tweede semester in Korea verblijven. Er is contact met de docent via de email.

Toetsing

Werkstuk 100%

Blackboard

Ja. Voor mededelingen en verspreiding studiemateriaal.

Literatuur

Tijdens het college nader op te geven.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Prof. Remco Breuker (R.E.Breuker@hum.leidenuniv.nl)

Opmerkingen