Studiegids

nl en

Leiden Initiative on Northern Korea college

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Goede kennis van de Koreaanse geschiedenis. Goede kennis van het hedendaags Koreaans. Belangstelling voor en inzicht in hedendaagse ontwikkelingen op het Koreaanse schiereiland, i.h.b. in het noorden.

Beschrijving

Dit college belicht het noorderlijk deel van het Koreaanse schiereiland in historisch, cultureel en linguistisch perspectief. De eerste zeven colleges bestaan uit hoorcolleges waarin het noorden gecontextualiseerd en besproken wordt. De laatste vijf colleges worden verzorgd door sprekers met deskundigheid op gebieden die in het college aan bod zijn gekomen (zoals bijvoorbeeld Noordoost-Aziatische geschiedenis, ontwikkelingsstudies, Koude Oorlog problematiek, diplomatie, strategische studies, handel ter plaatse) die door de studenten (in overleg met en hulp van de docent) worden gezocht. Het thema van de laatste vijf colleges wordt door de studenten zelf (i.o.m. de docent) bepaald.

Leerdoelen

  • het doen van zelfstandig bronnenonderzoek

  • het tezamenbrengen van wetenschappelijke en maatschappelijke overwegingen in een breder thematisch kader

  • het geven van een mondelinge presentatie

  • het bedenken en uiteenzetten van een wetenschappelijke strategie

  • kritisch omgaan met wetenschappelijke en maatschappelijke teksten

  • oefening in het schrijven van een academisch betoog

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoor/-werkcollege

Toetsing

  • Werkstuk (40%)

  • Referaat (30%)

  • Aanwezigheid en inzet (30%)

De studenten werken gedurende de hele cursus aan een werkstuk waarvan de bevindingen tijdens het laatste college gepresenteerd worden in een referaat. Het onderwerp van het werkstuk wordt gedurende de eerste twee weken van de collegereeks bepaald en hangt af van de thematische invulling van het college. Van de studenten wordt ook inzet verwacht bij het bedenken en organiseren van de laatste vijf bijeenkomsten waar gastsprekers met relevante expertise zullen optreden. Elk van deze vijf bijeenkomsten bestaat uit een uur presentatie en een uur discussie geleid door de studenten die die sessie hebben georganiseerd. In de laatste sessie van de collegereeks presenteren de studenten de uitkomsten van hun eigen onderzoek (werkstuk) in een referaat.

Blackboard

Ja, Blackboard pagina

Literatuur

Literatuur wordt tijdens de colleges bekendgemaakt.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges

Aanmelden Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof. Remco Breuker

Opmerkingen

Dit college is een zeer interactief werkcollege dat beoogt de wetenschappelijke bagage en vaardigheden van de studenten in direct contact te brengen met relevante (internationaal) maatschappelijke issues. Er wordt dientengevolge een sterk beroep gedaan op de academische vorming van de studenten alsook hun maatschappelijke interesses en inzichten.