Studiegids

nl en

Seminar 3: BA-eindwerkstuk begeleiding

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Studenten Koreastudies die hun BA-eindwerkstuk dit semester gaan schrijven.

Beschrijving

Dit seminar is gekoppeld aan het schrijven van het BA-eindwerkstuk en begeleidt studenten op intensieve wijze bij kiezen van een onderzoeksonderwerp, het ontwikkelen en uitwerken van een onderzoeksvraag, het verzamelen van de relevante wetenschappelijke literatuur en het produceren van een BA-eindwerkstuk. Naast de kritische lezing van zowel Westerse als Koreaanse vakliteratuur, waarbij speciale aandacht uitgaat naar de vraagstelling en de onderzoeksmethode, zullen studenten in discussies, referaten en schriftelijke rapportages (o.a. een beredeneerde bibliografie) hun eigen onderzoek ontwikkelen en beargumenteren.
Het eindwerkstuk van de BA Koreastudies is wetenschappelijke bijdrage over een zelf gekozen onderwerp met een omvang van ca. 8.000 woorden. Hierin moet een redelijke hoeveelheid Koreaanstalig (primair/secundair) bronnenmateriaal verwerkt zijn. Bij het schrijven van het werkstuk wordt de student begeleid door een docent van de opleiding naar keuze, waarbij onderwerp en discipline bepalend zijn.

Leerdoelen

De studenten leren zelfstandig een onderwerp af te bakenen en uit te diepen. Zij leren daarbij relevante literatuur te verzamelen en kritisch te benaderen. Zij zijn in staat een overzicht te verschaffen over de stand van het onderzoek met betrekking tot dit onderwerp. De keuze van het onderwerp en de aanpak van het onderzoek worden vastgesteld in overleg met de begeleider.

 • Mondelinge presentatievaardigheden

  1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
  2. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
   a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde mondelinge presentatie
   b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
   c. met gebruikmaking van moderne presentatietechnieken
   d. dat gericht is op een specifieke doelgroep
  3. actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie
 • Samenwerkingsvaardigheden

  1. sociaal-communicatief optreden in samenwerkingssituaties
  2. constructieve kritiek geven en ontvangen en gegronde kritiek verwerken tot een herziening van het eigen standpunt
  3. zich houden aan overeengekomen planningen en prioriteringen
 • Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden

  1. vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken
  2. deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid
  3. op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling formuleren
  4. onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken
  5. op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren
  6. ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden
 • Schriftelijke presentatievaardigheden

  1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
  2. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
   a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie
   b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
   c. met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken
   d. dat gericht is op een specifieke doelgroep

Rooster

Zie rooster op de opleidingswebsite.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

 • BA werkstuk

Toetsing

 • mondelinge presentatie tijdens seminar (20%)

 • beredeneerde bibliographie (20%)

 • actieve participatie aan seminar (10%)

 • eindwerkstuk (50%)

Blackboard

Ja, Blackboard pagina :
-opgeven opdrachten,
-aanleveren van opdrachten,
-forumdiscussie

Literatuur

nvt

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges

Contact

K. De Ceuster

Opmerkingen

Geen