Studiegids

nl en

Analyse en interpretatie van proza en poëzie

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Een eerste introductie van gangbare termen en begrippen. Praktische oefening aan de hand van gedichten, romans en korte verhalen.

Leerdoelen

De student kan aan het eind van de cursus teksten (proza en poëzie) analyseren met behulp van het in Literair mechaniek aangeboden instrumentarium. Op basis van deze analyse kan de student interpretaties vormen en beargumenteren.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege en zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

Twee schriftelijke tentamens (poëzie en proza) met open vragen, die beide voor 50% meetellen voor het eindcijfer.
Een deelcijfer lager dan een 5 moet worden herkanst.
Als het eindcijfer na de herkansing nog altijd onvoldoende is, moet het college in het daaropvolgende jaar opnieuw worden gevolgd.

Blackboard

Ja, voor het ter beschikking stellen van opdrachten en studiemateriaal.

Literatuur

  • Tijdens het college wordt gebruik gemaakt van de tweede, herziene druk (het groene boek) van Erica van Boven en Gillis Dorleijn: Literair mechaniek. Inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten. (2003).

  • De onderstaande teksten staan vast. Daarnaast zullen de docenten bij aanvang van het college nog een extra dichtbundel en twee à drie extra romans voorschrijven. Bovendien komen op het college diverse door de docent uitgedeelde gedichten aan bod.

. J.C.Bloem: Media vita (ook te vinden in: J.C. Bloem, Verzamelde gedichten)

· M. Nijhoff: Vormen & Nieuwe Gedichten

· Hugo Claus: De Metsiers

· Renate Dorrestein: Een hart van steen

· Frederik van Eeden: Van de koele meren des doods

· Nicolaas Matsier: Gesloten huis

· Nescio: Dichtertje, De uitvreter, Titaantjes

· G. Reve: Werther Nieland

· G. Reve: De avonden

· W.F. Hermans: Paranoia

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Meer informatie bij: Dr. R. Honing of M. van Duijn MPhil